Till innehåll
Dramatikerresidens

Sökes: nya och banbrytande pjäser för barn och unga

Är du professionellt verksam som dramatiker inom scenkonst för barn och unga? Vill du dessutom ingå i en akademisk miljö för att fördjupa ditt konstnärliga skrivande? Då kan du söka ett dramatikerresidens på fyra veckor 1–30 september 2024.

Ditt pågående projekt inom dramatik för barn och unga presenteras under ovan nämnda period i forskningsseminarier och i undervisningsgrupper inom ämnet barnkultur. Residenset innefattar även en arvoderad grovmanusbeställning från Riksteatern.

Detta är ett samarbete mellan Centrum för barnkulturforskning (CBK) vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet (SU) och Riksteatern. 

Vision och syfte med att öppna för residens

Målsättningen med utlysningen är att utveckla nya former för att utbyta erfarenhet och kunskap mellan dramatiker, forskare och studenter och därmed utmana det konstnärliga arbetet så väl som den akademiska samtalen om att skriva dramatik för barn- och ungpubliken.

Genom utlysningen önskar parterna stödja och fördjupa kunskap kring att utveckla idéer för och skriva dramatik för barn och unga.

Detta erbjuder residenset

 • Kontorsplats vid CBK med mejlkonto och SU-konto vilket ger tillgång till universitetsbibliotekets resurser
 • Seminarieverksamhet och workshops arrangerade för residens-mottagarens presentationer och diskussioner
 • Handledning/respons vetenskapligt och konstnärligt av medarbetare vid CBK och vid Riksteatern Barn & Unga
 • Tillträde till institutionens alla övriga seminarieverksamheter under vistelseperioden
 • Möjlighet att auskultera pågående repetitioner på Riksteatern Barn & Unga
 • En arvoderad grovmanusbeställning från Riksteatern för max 60 minuters dramatik med målgruppen barn och unga
 • Viss tillgång till Riksteaterns nätverk av skolor och referensgrupper med barn och unga

Residensmottagaren åtar sig

 • Skriva ett grovmanus under 60 minuter (för max 3 skådespelare) för målgrupp i spannet 6–15 år. Leveransen till Riksteatern Barn & Unga behöver inte ske inom residensets period, men enligt överenskommen deadline och senast inom tre månader efter avslutat residens.
 • Medverka i undervisningsgrupper för projektpresentation samt avslutningsvis presentera sitt projekt vid seminarium
 • Medverka i CBKs utåtriktade event under perioden
 • Lämna en skriftlig reflektion kring betydelsen av residensperiodens relevans för det konstnärliga projektet.

Vem kan söka?

Du kan ansöka om du:

 • Arbetar yrkesmässigt som dramatiker
 • Är intresserad av att arbeta med ditt pågående projekt i en akademisk miljö som kring residenset samverkar med Riksteatern Barn & Unga
 • Är intresserad av att presentera ditt projekt i seminarie- och undervisningssammanhang vid CBK under perioden.

Ekonomisk ersättning utöver grovmanusbeställningen, boende eller resor finansieras inte.

Gruppansökningar kan ej godkännas.

Kriterier och urval, granskargrupp

Ansökningarna kommer att granskas av en medarbetare vid CBK, en forskare i scenkonst för barn och unga vid Institutionen för kultur och estetik (SU), konstnärlig ledare för Riksteatern Barn & Unga samt dramaturg från Riksteatern.

Prioritering görs avseende

 • Relevans och klarhet i motivering för hur den akademiska miljön kan bidra till den sökandes pjäsprojekt
 • Kvalitet och tydlighet på projektbeskrivning och relevansen för barn- och ungpubliken
 • Den sökandes tidigare erfarenhet av dramatiskt skrivande för barn och unga som väg gentemot framskrivet nytänkande och kreativa visioner

Om flera sökande bedöms likvärdiga kallas tätgruppen till intervju.

Ansökan ska innehålla

(Maxantal tecken anges inklusive blanksteg)

1. Namn
2. Adress och personnummer
3. Projektbeskrivning (max 3000)
4. Din konstnärliga bakgrund (max 3000)
5. Motivering för residens (max 2500)
6. Förväntning du har på vistelsen (max 2500)
7. Beskrivning av din arbetsplanering under hösten 2024 i övrigt
8. Eventuella övriga upplysningar som granskargruppen behöver känna till
9. CV i separat bilaga

OBS: Ansökningstiden har gått ut.

De slutliga resultaten kommer att meddelas via e-post senast den 31 maj 2024.

Alla sökande kommer att informeras om vem som väljs ut som mottagare.
Beslutet kan inte överklagas/bestridas.

Centrum för barnkulturforskning och Riksteatern i samverkan

Centrum för barnkulturforskning är en centrumbildning placerad vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet (SU), med uppdraget att verka för kunskapsutveckling inom barnkulturområdet. I ämnet barnkultur ses kulturbegreppet i bred bemärkelse och inbegriper därmed både barns kultur och kultur skapad för barn. 

Riksteatern har sedan 1966 turnerat scenkonst för barn och unga, framför allt till skolor. Varje år turnerar Riksteatern landet runt med 4–5 egenproducerade teaterproduktioner för barn och unga. Våren 2024 turnerar Riksteatern med Hundratals barn i vild kamp och Instructions för a Teenage Armageddon. Dessutom spelar Flickor som försvinner (som turnerade med Riksteatern hösten 2023) under våren på Dramaten i Stockholm.