Till innehåll
Barn och unga

KulturCrew – framtidens kulturarrangörer

Genom KulturCrew skapas möjligheter för unga att engagera sig i kultur och få en inblick i många av de olika yrkesgrupper som arbetar inom kulturvärlden.

Ett KulturCrew består av barn och ungdomar som arrangerar kulturarrangemang på sin skola, i sin kommun och i större regionalt arrangemang. KulturCrew stärker demokratin och inspirerar barn och unga att bli kulturarrangörer i framtiden, i yrkeslivet eller på fritiden.

I Sverige är KulturCrew idag en regional verksamhet som finns på flera håll i landet. Där drivs den för det mesta direkt av, eller i samarbete med, Riksteatern regionalt.

På KulturCrews hemsida finns mer information för dig som är intresserad av att starta upp eller gå med i KulturCrew.

Läs mer på kulturcrew.se