Till innehåll
Till dig som går i högstadiet:

Var med och påverka Riksteaterns repertoar

Under hösten 2023 startar Riksteatern BURN (Barn & Ungas Repertoarnätverk). Det är ett digitalt nätverk där ungdomar i högstadieåldern över hela landet med syfte att öka ungas inflytande i våra konstnärliga processer och därigenom skapa ännu mer relevant scenkonst för barn och unga.  

Vem får vara med? 

Vi söker dig som går på högstadiet och vill vara med att påverka. Du behöver inte ha någon tidigare teatererfarenhet och det spelar ingen roll var du bor, det viktiga är att du är beredd på att lägga en kväll i månaden för träffarna och några timmar mellan varje träff på läsning av manus. 

Vad gör nätverket? 

Du som är med i BURN kommer att få ta del av manus och pjäsidéer. I vissa fall kommer det röra sig om idéer vi ännu inte bestämt om Riksteatern ska genomföra, medan andra är beslutade pjäser men som inte är färdigskrivna. Du kommer få diskutera vad du tycker och tänker om dessa manus och idéer. Detta kommer framför allt att ske under träffarna men det kommer också finnas möjlighet att skriva eller spela in funderingar individuellt. Dina tankar och åsikter kommer sedan vägas in i de konstnärliga besluten. Du som engagerar dig i BURN kommer alltså att vara delaktig i vilka föreställningar Riksteatern sätter upp och hur de utformas.  

BURN kommer att organiseras genom chattgrupper och digitala träffar. Under träffarna kommer du också få möta olika personer som jobbar hos oss på riksteatern, till exempel pjäsförfattare, skådespelare och scenarbetare. Vilka gäster som bjuds in till träffarna beror på nätverkets önskemål.  

När sker träffarna? 

BURN ses digitalt en kväll i månaden. 

 

Kontakt

 

Har du frågor och vill veta mer är du välkommen att höra av dig via mail eller telefon. Hit kan även du som är vuxen höra av dig för mer information.

Beatrice Sehlin-Letfors
Koordinator Riksteatern Barn & Unga
Tel: 070-637 59 73
beatrice.sehlin@riksteatern.se