Till innehåll
Foto: Maryam Barari
Foto: Maryam Barari
Barn och unga

Bångstyrig, motstridig och underhållande

Vi vill inspirera och utmana den unga publiken med den allra bästa scenkonsten. Det gör vi genom att bjuda in unga i våra kreativa processer och låta scenkonsten vara både bångstyrig, motstridig och underhållande.

I många fall är Riksteatern den första kontakten som barn och unga i hela landet har med scenkonst. Med det följer ett stort ansvar att hålla en hög konstnärlig nivå.

Vi bjuder in publiken till en magisk värld som den både kan spegla sig i och inspireras av. Scenkonsten ska spraka och tända gnistor i den unga publiken.

Vi arbetar medvetet och konsekvent med att lyfta olika slags berättelser och uttryck. De produktioner vi turnerar med ska möta dagens unga som de komplexa och unika individer de är.

Så här ser vi på scenkonst för barn och unga


Varje berättelse är unik

Varje berättelse är unik och har ett alldeles eget uttryck och en egen ton. Därför lägger vi ner tid på att hitta kreativa format för varje produktion som lyfter fram berättelsen på allra bästa sätt och skapar den ultimata upplevelsen för publiken.

Ämnen som berör unga

Vår erfarenhet är att den unga publiken är öppen för både det svåra, det omtumlande och det oförutsägbara och att den sällan ställer krav på enkla lösningar. Den konstnärliga ledaren för Riksteatern Barn & Unga beslutar om repertoaren för målgruppen. I det uppdraget ingår att följa med och tolka sin samtid och att undersöka vad som intresserar dagens unga.

Scenkonst att spegla sig i

Bra scenkonst ger barn och unga möjligheter att spegla sig själva och sina egna liv i det som sker på scen. Med konstens hjälp vill vi inspirera till samtal både mellan unga människor och mellan unga och vuxenvärlden.

Det unga perspektivet från start till premiär

Det finns många olika sätt att undersöka att en produktion landar rätt i sin målgrupp. Det kan exempelvis vara att bjuda in referenspublik som ser en produktion vid ett eller flera tillfällen. Det viktigaste är att ha med det unga perspektivet ändå från produktionsbeslutet och fram till premiärer och resten av turnén.

Turnerande personal med vana vid en ung publik

Att publiken kommenterar det som sker på scen eller på annat sätt spontant interagerar med vad som sker på scen hör till vardagen och är ofta ett tecken på engagemang. För oss är det viktigt att de som turnerar med Riksteaterns Barn & Unga-produktioner förstår den unga publiken och har vana vid att möta och bemöta elever i olika åldrar.

Att stötta lärare och annan skolpersonal

Samtidigt som vi vill göra ungdomar modigare vill vi göra lärare och annan skolpersonal klokare. Det gör vi genom att exempelvis ta fram specifika lärarhandledningar till varje produktion där vi kopplar produktionen till aktuell läroplan och ger exempel på hur läraren kan samtala om scenkonstupplevelsen med sina elever. Allt pedagogiskt material finns att enkelt ladda ner på Riksteaterns hemsida. Vi erbjuder även skolpersonal det digitala läromedlet Clio samt anordnar fortbildningsdagar.