Till innehåll
Barn och unga

Satsning på att få fler unga intresserade av scenkonst

Scen utanför C är en tvåårig satsning för unga i förorter till Stockholm, Malmö, Göteborg med målet att unga ska få tillgång till scenkonst samtidigt som scenkonsten ska få tillgång till fler röster och erfarenheter.

Inom projektet har det anställts en teaterledare i varje stad som samtliga har startat scenkonstverksamhet av och för unga. Målet med projektet är att unga på dessa platser ska få större tillgång till scenkonsten, både att utöva och ta del av. Projektet syftar även till att ge scenkonsten tillgång till röster och erfarenheter som annars sällan syns inom scenkonsten.

Scen utanför C är en tvåårig satsning som startade hösten 2022 och finansieras av Postkodstiftelsen. Riksteatern erbjuder en kontakt in till den professionella scenkonstvärlden. Genom möten med skådespelare och inbjudan till Riksteaterns produktioner vill vi öppna upp och bjuda in till branschen. Scen utanför C har också medverkat på Riksteaterns Barn & Unga-dag. Under projektets första år skapade samtliga grupper egna föreställningar, inför kommande projektår är de inbjudna att delta i Riksteaterns Länk.

Projektet drivs av Ung Teaterscen i samarbete med Riksteatern.