Till innehåll
Foto: Samantha Weisburg
Foto: Samantha Weisburg

Danssverige uppmanar kulturministern till samtal

Tillsammans med en rad andra aktörer inom dansfältet i Sverige har Riksteaterns danschef Mia Larsson skrivit på ett upprop för att få till ett möte med kulturminister Parisa Liljestrand.

- Dansen är en expansiv konstform med en bredd av stilar och uttryck. Danspubliken växer och är inte lika homogen som för andra kulturformer. Samtidigt är det fortfarande så att dansen som konstform har en svag och underfinansierad infrastruktur i Sverige. Som en följd av detta ruckas därför dansens ekosystem extra hårt när anslag minskar. Vi vill möta kulturministern för att med en gemensam röst visa på hur detta system hänger ihop, vilka behov som finns och hur vi kan vara med och bidra till lösningen, säger Mia Larsson, danschef på Riksteatern.

 

Brevet till kulturministern:

Till kulturminister Parisa Liljestrand,

Danskonsten är ett innovativt konstområde i stark utveckling och med en växande publik. Professionens signum är en dynamisk, diversifierad och internationaliserad konstnärlig miljö. Området inspirerar även andra konstområden och bidrar till kulturell utveckling på många olika plan.

Dansen är, trots sin mångtusenåriga historia, ett relativt ungt kulturpolitiskt område. Det innebär att många av de kulturpolitiska strukturer som byggdes upp under 1900-talet inte innefattade dansen. Mycket har dock hänt sedan dansen synliggjordes som kulturpolitiskt område 1996, och området har vuxit starkt tack vare Handlingsprogrammet för den professionella dansen som togs fram på den dåvarande regeringens uppdrag 2005.

Men – möjligheten att skapa och möta danskonst hämmas fortfarande av en bristande infrastruktur. Detta hotar den kontinuitet som är förutsättning för konstnärlig utveckling och hämmar mångfald, återväxt och förutsättningar för diversifierade uttryck. Bristerna hindrar också konstområdets möte med en nyfiket växande publik i alla åldrar och i alla delar av landet.

Det krävs nu nya tag, med nytänkande och framåtblickande åtgärder. Vi uppmanar därför kulturministern att samla områdets aktörer till ett samtal för att lyssna in de idéer och behov som finns för att främja den inkluderande och innovativa konstart som dansen är.

Lisa Poska, VD, Dansalliansen
Simon Norrthon, Förbundsordförande, Fackförbundet Scen & Film
Mikael Brännvall, VD, Svensk Scenkonst
Anne-Sofie Eriksson, Ordförande, Danscentrum Sverige
Linda Adami, Ordförande, Danscentrum Stockholm
Mike Gamble, Ordförande, Danscentrum Väst
Jenny Schinkler, Ordförande, Danscentrum Norr
Lisa Nilsson, Vice ordförande, Danscentrum Syd
Carina Norée, Verksamhetsledare, Dansnät Sverige
Mia Larsson, Danschef, Riksteatern & Cullberg
Emelie Johansson, Verksamhetschef, SITE Sweden
Efva Lilja, Koreograf
Martin Forsberg, Danschef, Norrdans
Mira Helenius Martinsson, VD och Konstnärlig ledare, Skånes Dansteater
Anna Efraimsson, Teaterchef, MDT Moderna Dansteatern
Niklas Borefors, VD & scenkonstchef, Regionteatern Blekinge Kronoberg
Annika Ostwald, Verksamhetsledare/Konstnärlig ledare, Rum för dans
Monika Milocco, Konstnärlig Chef Dans, Regionteater Väst
Camilla Ekelöf, Konstnärlig chef Unga Spira och Dans, Smålands Musik & Teater
Destiny af Kleen, Verksamhetsledare, DansPlats Skog, PHIDR
Nicolas Le Riche, Balettchef, Kungliga Operan
Johannes Öhman, Teaterchef/Konstnärlig ledare, Dansens Hus
Chrysa Parkinson, Ämneschef Dans, Professor i dans, Stockholms konstnärliga högskola
Lisa Spets, Verksamhetsledare/Konstnärlig ledare, ZebraDans
Marie Wårell, Verksamhetschef, Dansinitiativet
Terry Johnson, Producent, Johnson & Bergsmark
Anna Grip, Hallen i Farsta
Lina Ehn Öberg, Verksamhetsledare, Scenkonsthuset Bastionen
Olof Westring, Konstnärlig ledare, Dans i Nord
Francesco Scavetta, Konstnärlig ledare, Vitlycke-Centre for Performing Arts (Tanumshede)
Cecilia Roos, Professor i Konstnärliga praktiker, Vicerektor forskning, Stockholms konstnärliga högskola
Magnus Nordberg, VD, Nordberg Movement
Amanda Billberg & Jannine Rivel, Mer Dans åt Folket
Liv Aira, Artistic Director, Invisible People Contemporary Dance Company/Samiskt danscenter Jillat
Rebecca Yates, Konstnärlig ledare och Anna Johansson, Verksamhetsledare, Dans i Blekinge
Anna Berglund, Verksamhetsledare, DANSiSTAN/CIRKUSiSTAN
Ofelia Jarl Ortega, Molly Engblom, Ordföranden, höjden Studios
Anna Koch, Koreograf, dansare och konstnärlig ledare, Weld
Birgit Berndt, Danschef, Norrlandsoperan
Lars Eidevall, Konstnärlig ledare, Dansstationen
Rachel Tess, Artistic director, MARC
Katrín Hall, Konstnärlig chef och Liselott Berg, Administrativ chef dans, GöteborgsOperans Danskompani
Tomas Persson Carlberg, Koordinator, Amanda Nordmark, Koordinator och Eva Ingemarsson, Konstnärlig ledare samt grundare, Atalante