Facebook pixel Facebook pixel
Skip to main content
Foto: Per Bolkert

Åskådarens Resa

Teater

En musikalisk föreställning om migration, kärlek och civilkurage.

Vad händer om jag berättar min historia? Om jag släpper in dig i mina minnen. Om vi öppnar
upp och möts för en stund. Om vi hittar, i det enkla, gemensamma och anspråkslösa, en vilja
att byta tankar, lyssna och berätta – blir vi modigare då?

Kan våra olika livsberättelser skapa en gemensam grund, nya relationer och förståelse för varandra?

Åskådarens Resa är en musikalisk och interaktiv föreställning om migration, kärlek och civilkurage. Två skådespelare, en musiker, publiken. Minnen och tillbakablickar. Suzanna och Zeljko berättar. Sångaren och musikern Yahia färgar och ramar in berättelserna i vacker musik från Mellanöstern och Balkan.

Suzanna Santrac
Zeljko Santrac
Yahia Najem

Producent: Maria Anderberg

Producent

Teater Theatron AB