7 maj|Lund

Because the day was sunny

Dans Poesi

"Because the day was sunny" är ett möte mellan den svensk-polska koreografen Lidia Woś absurda och skruvade koreografiska universum och Wisława Szymborskas surrealistiska men ändå vardagliga och ständigt aktuella poesi.

I föreställningen vill Lidia Woś utforska hur poesins uttryck kan omformas till dans. Ordens exakta betydelse är inte det viktiga utan det handlar om att använda texten som inspirationskälla. Poesin är en grund för fantasin och hjälper till att öppna för nya tankar, idéer och att vidga rörelsespråket.

Szymborskas poesi och Lidia Woś koreografi har stora likheter. Omsorgen om små detaljer som tar sig närmast perfektionistiska uttryck. Hur de omfamnar det allmänmänskliga och hämtar inspiration från vardagslivet. Att de vänder sig till en vanlig människa och angelägenheten om att stå i personlig dialog med varje enskild läsare/åskådare. Skenbart enkla konstruktioner bestående av flera olika lager som öppnar upp för otaliga tolkningar. Kontraster som bryter mot varandra och bygger upp en grund för överraskande och absurda vändningar. Samt den ständigt närvarande, subtila och surrealistiska humorn.

Föreställningen består av olika tablåer eller scener, var och en inspirerade av någon av Szymborskas dikter. Varje enskild del kan stå får sig själv på samma sätt som en enskild dikt i en diktsamling eller en låt eller ett musikstycke på en konsert. Tillsammans bildar de emellertid en helhet som vill ta med publiken på en knapp timmes resa i ett helt eget universum.

Medverkande

Dansare: Lidia Wos, Javier Perez & Jernej Bizjak
Diktläsning: Sonja Lindblom

Konstnärligt team

Koreograf och koncept: Lidia Wos
Ljuddesign: Marcin Brycki
Ljusdesign: Imre Zsibrik

Producent

LW Dance

Turnéplan