Facebook pixel Facebook pixel
Skip to main content
Bild: Folkteatern Gävleborg

Hjärta av glas

Poesi,

Teater

En bayersk folksaga som 1976 blev en film i regi av Werner Herzog. Den utspelar sig under slutet av 1700-talet, precis i brytpunkten mellan hantverkskonst och industrialismens intåg och världen står inför en oåterkallelig förändring. Den handlar om ett glasbruk som är vida känt för sitt unika rubinröda glas.

Precis när filmen börjar har glasmästaren dött och tagit med sig receptet i graven. Byns försörjning och gemenskap är beroende av sin glasfabrik. Trots att det rubinröda glaset inte längre går att återskapa fortsätter de att elda i ugnarna och hålla hyttan och glasproduktionen i gång, för att de inte vet något annat. De gör som de alltid har gjort, men det blir bara glas.

I den nyskrivna föreställningen Hjärta av glas blir filmen en fond för en poetisk skildring av vad som kan hända på en plats som förlorar sitt sammanhang och sysselsättning. Hur kan vi tillsammans skapa nya bilder av framtiden, som skiljer sig från den värld vi lever i idag? Hur ska det gå för oss - som individer, som kollektiv, i kommunen, i länet, i landet och i världen? Vi står även idag inför ett ofrånkomligt systemskifte och det finns all anledning för oss att fundera över hur det ska gå och vilken framtid vi tillsammans vill skapa.

Spelplatserna under turnén väljs ut med omsorg och exakthet för att komma i kontakt med olika perspektiv. Ett sökande utan att kräva några svar. En möjlighet att tänka nytt tillsammans och gräva djupare på platsen där vi spelar.

Görgen Antonsson
Arabella Lyons
Elisa Makarevitch
Cecilia Wernesten
Viktor Zeidner
Lotta Östlin Stenshäll

Av: Emma Palmkvist, fritt efter Herbert Achternbuschs text Herz aus Glas
Rättigheter genom: S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main, Tyskland
Regi: Anders Paulin
Rum: Åsa Norling och Anders Paulin
Musikkomposition: Görgen Antonsson och Viktor Zeidner
Kostym: Åsa Norling
Mask: Jessica Hedin
Visuals och videoinspelning: Viktor Zeidner

Producent

Folkteatern Gävleborg