Facebook pixel Facebook pixel
Skip to main content
Foto: Anders Rönnlund

Iki – liv

Danssolo där japansk estetik möter det karga Norden.

Ett skälvande danssolo av och med SU-EN, en av förgrundsgestalterna inom Butoh i norra Europa och Sverige. I hennes koreografi möter den japanska estetiken det karga nordiska landskapet. I verket IKI som betyder liv, hämtar SU-EN, tillsammans med kompositören Lise-Lotte Norelius, inspiration från naturens vårliga explosion, då grönskan inte kan hålla sig längre och ”livet trycker ut”.

Butoh är en internationell nutida dansform med rötter i det japanska avantgardet i Tokyo på 1960-talet. Butohns estetik är kropp, konst och natur, där anspänningen i den levande kroppen blir rörelsen, dansen.
Film om SU-EN
Ingår i filmserien Porträtt av en konstnär och presenterar konstnärer som erhållit Landstingets konstnärliga utvecklingsstöd i Uppsala län.Läs mer om kompaniet på: suenbutohcompany.net

Produktion: Riksteatern och Mon no Kai/SU-EN Butoh Company


I media

Stina Wollter i samtal med SU-EN om Butoh och kroppen som ett konstverk
Sveriges Radio, Kroppskontakt 2018-08-19 (11,0 minuter in i programmet)

Koreografi, koncept och dans: SU-EN
Musikkomposition och liveframförande: Lise-Lotte Norelius

Koreografi och dans: SU-EN
Musikkomposition och ljuddesign: Lise-Lotte Norelius
Röstkomposition och röst: SU-EN
Ljusdesign och kreativ teknik: Robert Berglund
Konstvideo IKI: SU-EN och Anders Rönnlund.

Producent

Riksteatern