Facebook pixel Facebook pixel
Skip to main content
Foto: Mikael Sundberg

Knockout!

Gränsöverskridande,

Performance,

På svenskt teckenspråk

En enmansföreställning med efterföljande samtal. Om mansnormen, privilegier, marginalisering och hur vi uppnår ett samhälle utan sexuellt våld

Terrence går igenom sin maskulinitetsresa. Det är en ständig kamp mellan vad omgivningen förväntar sig att han ska bli, och vad han själv vill bli. Det är inte heller säkert att Terrence själv vet. Han ljuger ofta för sin egen vinning, men det är inte bara osanningar som han strör ut – han överdriver även gärna sina egna och andras berättelser för att fila på sin image. Den bittra ironin är att det är oklart om han själv vinner något på dessa manliga privilegier.

Syftet med den här soloföreställningen är att arbeta förebyggande och våldspreventivt, mot övergrepp och sexuellt våld, för en teckenspråkig målgrupp. Och att deltagarna genom samtal ska få ökad självkänsla och självkännedom om sitt eget ansvar och sin egen del i arbetet med att nå ett samhälle utan övergrepp och sexuellt våld.

Knockout är en arena för samtal med publik och reflektioner om normer kopplat till kön och sexualitet, samt språk och funktion, och hur de påverkar livet och vardagen i praktiken. Denna produktion undersöker frågan om att både vara privilegierad i fråga om kön, men samtidigt uppleva sig underordnad eller marginaliserad på grund av sin funktionsnedsättning.

Föreställningen ingår i projektet Äkta Man som finansieras av Arvsfonden och drivs av RFSU Stockholm i samarbete med Sveriges Dövas Ungdomsförbund, Svenska Dövidrottsförbundet och Riksteatern Crea.

Av projektet Äkta Man som finansieras av Arvsfonden och drivs av RFSU Stockholm i samarbete med Sveriges Dövas Ungdomsförbund, Svenska Dövidrottsförbundet och Riksteatern Crea


I media:

elias-tebibel-syftet-med-forestallning-att-skapa-reflektioner-hos-man
Se när Elias Tebibel berättar om föreställningen
SVT Nyhetstecken, 2022-02-03

Elias Tebibel

Manus: Elias Tebibel
Regi: Mindy Drapsa
Dramaturgi: Filip Burman & Lisa Lindén
Kostym: Tanja Honkanen

Producent

Riksteatern

Video