Facebook pixel Facebook pixel
Skip to main content
Foto: Gert Frost

Kon flyger

Musik,

Stand up

Fantastiska skrönor och levande musik

Fantastiska skrönor och levande musik med djupa rötter i de nordöstra delarna av Norrbotten. En underhållande föreställning som lockar till både skratt och eftertanke.

Mikael Niemi
Hasse Alatalo
Janne Olofsson
Johan Andrén

Av och med: Mikael Niemi, Hasse Alatalo, Janne Olofsson, Johan Andrén
Foto gruppbild: Gert Frost

Producent

Kon flyger