Facebook pixel Facebook pixel
Skip to main content
Illustration: Mattias Broberg

Medan klockan tickar

Om fyra forskare som vigt sina yrkesliv åt klimatet.

Vi vet numera mycket om hur det står till med vår jord, vårt klimat och hur vårt sätt att leva påverkar klimatet. Men hur gör vi för att få våra regeringar, och oss själva, att också fatta tillräckligt drastiska beslut utifrån den informationen? Vad tänker de som vet mest av alla om hotet mot jordens framtid – klimatforskarna?

Mängder av forskare över hela världen ägnar sina yrkesliv åt att kartlägga miljöhotet, försöka hitta strategier och förhållningssätt som kan styra utvecklingen åt ett mer konstruktivt håll. I den här föreställningen, som bygger på intervjuer med fyra etablerade klimatforskare, får vi ta del av forskarnas tankar, rädslor och förhoppningar. Hur är det att komma hem till sin familj på kvällen efter att ha ägnat en hel dag åt katastrofscenarios? Hur bör vi egentligen leva? Och vad är drivkraften bakom att just de blivit klimatforskare?

Forskarna har intervjuats av fyra dramatiker, vilket resulterat i en pjäs med utgångspunkt i intervjuerna. Fyra skådespelare gestaltar pjäsen i en iscensatt läsning.

Regi: Sara Giese
Dramatiker: Ninna Tersman, Anders Duus, Dougald Hine, Jesper Weithz.
Manus är sammanställt och bearbetat av Gustav Tegby.

Den iscensatta läsningen är ett samarbete mellan Dramaten, Riksteatern och Östgötateatern. Det är en del av ett större projekt som sker tillsammans med Stockholm Enviroment Institute (SEI), Stockholms Universitet med stöd från VINNOVA.

Julia Dufvenius, Krister Kern, David Lenneman, Jennie Silfverhjelm

Regi: Sara Giese, Dramatiker: Ninna Tersman, Anders Duus, Dougald Hine och Jesper Weithz. Manus är sammanställt och bearbetat av Gustav Tegby, Producent: Emma Löfström – praktikant från StDH

Producent

Riksteatern

Bilder

Foto: Julia Dufvenius/Sören Vilks, Krister Kern/Fotografica, Jennie Silfverhjelm/Sören Vilks, David Lenneman/Mira Åkerman