Facebook pixel Facebook pixel
Skip to main content
Foto: Povels Naturbarn

Povels Naturbarn En Till Show!!

Musikteater

Nu kommer tvåan! Lotta Ramel, Mikael Ramel och Backa Hans Eriksson tolkar delar ur Povel Ramels låtskatt.

Povel Ramel skrev 960 låtar och nu har detta gäng gett sig på nya. Povels Naturbarn 1 blev fantastiskt populär hos publiken runtom i landet.

Två av de mest självklara Povelkännarna, dottern Lotta Ramel (skådespelare och regissör) och sonen Mikael Ramel (musiker och musikterapeut) visar med råge att det artistiska äpplet inte fallit långt från trädet. Mästarens underfundiga ordmakeri och härliga melodier utgör grunden men de sätter också sin egen prägel på föreställningen när de knäpper upp Rameltexter och melodier.
Allt väl uppbackat av basisten Backa Hans Eriksson. Alla tre har arbetat tillsammans med Povel Ramel i ett flertal produktioner.

Vi tolkar och framför alster av Povel Ramel och berättar anekdoter ur vår uppväxt med honom.

Lotta Ramel
Mikael Ramel
Backa hans Eriksson

Povel Ramel
Lotta Ramel
Mikael Ramel

Producent

Povels Naturbarn

Turnéplan

Video