Samtal på väg - mellan Scylla och Charybdis [INSTÄLLD!]

Samtal på väg - mellan Scylla och Charybdis är tyvärr INSTÄLLD på grund av sjukdom.

Om föreställningen
Under våren, valåret 2018, åker de två meningsmotståndarna Stina Oscarson och Lars Anders Johansson ut på en podcastturné för att tala om kultur och politik. De har olika åsikter om det mesta men söker ändå föra ett samtal, för att förstå och lära. Gemensamt för dem båda är tron på ett respektfullt och värdigt samtal.

Sedan 2015 för de olika samtal i podcasten Mellan Scylla och Charybdis där de utgår från konst- och kulturfrågor. Det kan vara en utställning, en pjäs, en bok eller en film som de använder som underlag för att diskutera aktuella politiska och ideologiska frågor. Namnet Mellan Scylla och Charybdis syftar på de två odjuren som Odysseus måste kryssa mellan under sin färd på havet.

Föreställningen kommer att bli en podinspelning inför publik där den första delen är ett samtal mellan Stina och Lars Anders om kultur och politik. I den andra delen utgår de ifrån en för orten unik fråga och även publiken får möjlighet att delta i samtalet. Under kvällen kommer de även att bjuda på musik och kanske även poesi.

Bakgrunden till podcasten och turnén är att Stina och Lars Anders upplever att debattklimatet idag är problematiskt ur en demokratisk synvinkel. Det är snabba, korta och vinklade åsikter som tränger undan längre och fördjupade resonemang i ett medialandskap på jakt efter klickbara rubriker. Många söker sig bara till källor som bekräftar den egna världsbilden och det här är en utveckling som de ser äventyrar själva grunden för demokratin.

Stina Oscarson är regissör, dramatiker och fri skribent. Har tidigare varit chef för radioteatern vid Sveriges radio och konstnärlig ledare för Orionteatern.

Lars Anders Johansson är musiker och poet och arbetar som redaktionschef på näringslivets tankesmedja Timbro.

medverkande

  • Stina Oscarson

  • Lars Anders Johansson

konstnärligt team

  • Stina Oscarson

  • Lars Anders Johansson

Producent

Dela