Facebook pixel Facebook pixel
Skip to main content
Foto: Maria Arnadottir

4 okt | Västervik

Spökhistorier

Teater

Lagom skrämmande historier, skrönor och kåserier. Några av berättelserna lockar till skratt, andra till skräck och somliga till eftertanke.

Det är fantasier, gyckel och strängt allvarliga spektakel.

Här finns bl. a. historien om den modiga flickan som inte räds ondskans makter och skrönan om när Vår Herre, utklädd till tomte, rycker in för att rädda en hederlig människa. Här finns en mörk folksaga om ond bråd död och en mycket personlig och privat liten episod, samt ett par lustiga anekdoter.

Med sitt livfulla dramatiserande av berättelser och kåserier står Maria Arnadottir ensam på scenen och bjuder in till en spännande berättarvärld där hon varvar gamla och nya historier och knyter ihop dem med egna tankar och reflexioner.

Maria Arnadottir

Maria Arnadottir

Producent

Maria Arnadottir

Turnéplan

Video