Riksteaterföreningar

En folkrörelse

Riksteatern är 230 lokala teaterföreningar – en folkrörelse med ca 40 000 medlemmar som gillar teater, dans och musik. Varje riksteaterförening arrangerar en rik lokal repertoar av Riksteaterns egna turnéer och andra producenters föreställningar.

Nedan hittar du alla Riksteaterföreningar som finns i Sverige, samt de organisationer som är anslutna till Riksteatern.

Anslutna organisationer

Blekinge län

Dalarnas län

Gotlands län

Gävleborgs län

Hallands län

Jämtlands län

Jönköpings län

Kalmar län

Kronobergs län

Norrbottens län

Skåne län

Stockholms län

Södermanlands län

Uppsala län

Värmlands län

Västerbottens län

Västernorrlands län

Västmanlands län

Västra Götalands län

Örebro län

Östergötlands län

Anslutna organisationer

Academia Cultura
Aquaviva
Arena Baubo
Bingsjöbystugeförening
Blekinge Läns Bildningsförbund - BLB
Bosnisk-hercegovinska Föreningen NERETVA
Bygdegårdarnas Riksförbund
Dalarnas Dövas Förening
Dalateatern
Dialogföreningen
ESBO Stadsteater
Finlandsinstitutet
Folkets Hus Nynäshamn
Folkmusikens hus
Frölunda Kulturhus
FSDB Stockholm och Gotlands län
Föreningen Friteatern
Garantiföreningen för Svenska Teatern
Grums Kultur och Turism
Göteborgs Dövas Förening
Götene kommun, Medborgarkontoret Kultur
Halmstads Kulturskola
Hansjö bygdegårdsförening
Hedenborg Svärdsjö ekonomisk förening
Helsingborgs Stadsteater
Höörs Musiksällskap
Intercult
Iranska Riksförbundet i Sverige (IRIS)
Justin Theatre Production
Jyväskylän kaupunginteatteri
Jämtlandsläns Bygdegårdsdistrikt
Korså bygdegårdsförening
Kotkan kaupunginteatteri
Kultur Härryda
Kulturbruket på DAL
Kulturbyrån Trollhättan
Kulturföreningen Hyss, Valbo
Kulturföreningen Lyran
Kulturhuset i Ytterjärna AB
Kuopion kaupunginteatteri
Laholms Kommun
Lerum, Kultur & Fritid
Lindans bystugeförening
Lions Club Åland Freja
Magiska Mattan
Malmö Dövas Förening "Svenske"
Manillaskolan
Ockelbo Kommun
Oscarsgymnasiet
Oulun kaupunginteatteri
Re:Orient
Reginateatern
RGRA-Rörelsen Gatans Röst och Ansikte
Riksföreningen VÅRA GÅRDAR
Ronneby Folkteater
Selam
Sjuhärads Bygdegårdsdistrikt
Skaraborgs bygdegårdsdistrikt
Skokloster Bygdegårdsförening
Smålands Musik & Teater
Specialpedagogiska skolmyndigheten Kristinaskolan, Härnösand
Stockholms Dövas Förening
Stockholms läns Bygdegårdsdistrikt
Stora Teatern
Subtopia/Upplev Botkyrka AB
Sveriges Dövas Riksförbund
Säters kommun, kulturnämden
Södertälje Stadsscen Estrad
Tampereen Työväen Teatteri
Teater Sláva
Teaterföreningen Lyset
Teaterföreningen Tumurcuk
UusiTeatteri
Wasa Teater-Österbottens Regionteater
Vimmerby kultur- och fritidsförvaltning
Vitlycke – Centre for Performing Arts
Våra Gårdar Västra Götaland
Värmlands bygdegårdsdistrikt
Västmanlandsmusiken
Västra Byggdegårdsdistriktet
Västra Folkets Hus och Parkregionen
Ålands musikinstitut
Åre kommun
Örebro Dövas Ungdomsklubb
Österå byalag