Till innehåll
Kulturdebatt

Riksteaterns vd om armlängds avstånd mellan politiken och kulturen

Vad är "armlängds avstånd" mellan politiken och kulturen och är det samma sak som konstnärlig frihet? I en artikel i Dagens Nyheter ger fyra experter, bland annat Riksteaterns vd Susanna Dahlberg, sin syn på begreppet och dess innebörd.

Principen om armlängds avstånd växte fram i Storbritannien som en naturlig följd av andra världskriget där konsten och kulturen hade utnyttjats av Hitler och Stalin i propaganda-syfte.

Riksteaterns vd Susanna Dahlberg började på allvar intressera sig för ämnet 2015 efter att regionala politiker försökt stoppa en uppsättning på Regionteater Väst där hon var chef då.

– Armlängds avstånd innebär att politikens resurser ska skapa förutsättningar för att innehållet ska vara fritt. Men det är inte alltid en jättetydlig gräns mellan förutsättningar och innehåll, säger Riksteaterns vd Susanna Dahlberg i DN-artikeln.