Till innehåll
Foto: Urban Jörén
Foto: Urban Jörén
Riksteatern Crea / föreställningsarkiv

Minns du Greta Garbo (2006)

Teckenspråk möter talad svenska och film förenas med teater när Riksteatern sätter upp föreställningen Minns du Greta Garbo? – en berättelse om vänskap och minnen. Föreställningen spelas både för en hörande och döv publik.

Minns du Greta Garbo? skildrar det oväntade mötet mellan två människor. Den ena är en äldre döv kvinna, den andre en invandrad läkarstudent som just börjat jobba inom äldreomsorgen. Den inledande rädslan inför den andra övergår så småningom i vänskap. I en lekfull fantasi om Greta Garbos paradroll Drottning Kristina möts de båda. Föreställningen blir en resa in i deras minnen och drömmar. Minns du Greta Garbo? är en historia om då och nu och om hur det som har varit kan påverka framtiden.

Regissören Lars Otterstedt berättar om föreställningen:
– Varje dag möter döva människor hörande. Omvänt sker desto mer sällan. Svensk teckenspråk är en språklig minoritet i vårt samhälle och märkligt nog är det fortfarande idag år 2006 inte en självklarhet att barndomsdöva ska använda sig av teckenspråk i sin kommunikation med omvärlden. Inte heller är det lika självklart att döva på sin ålders höst tas om hand av hembiträde, vårdpersonal eller andra inom äldreomsorgen som kan kommunicera med svensk teckenspråk. I föreställningen Minns du Greta Garbo? konfronteras olika världar. Friktion uppstår men också möjligheter till förändring, ökad tolerans och förståelse. Arbetet med föreställningen har varit en levande process utan något färdigställt manus, då vi inte bara jobbat med talad svenska och svenskt teckenspråk utan även med filmens, fantasins, drömmarnas och minnenas språk. När människan förlorar rätten att använda sitt språk förlorar hon också en av de viktigaste grundstenarna till en livskvalitet värt namnet.

Drama, På teckenspråk
Längd: cirka 50 minuter, ingen paus

Medverkande
Gunilla Vestin Wallin
William Wahlstedt

Produktion
Regissör: Lars Otterstedt
Ljusdesign: Jenny Larsson
Maskör: Eva Rizell
Scenograf och kostymör: Lotta Nilsson

Minns du Greta Garbo? turnerade vintern 2006

Vill du veta med om denna eller om andra produktioner av Riksteatern Crea? Kontakta oss här.