Till innehåll
Illustration: Riksteatern
Illustration: Riksteatern
Riksteatern Crea / föreställningsarkiv

OPEN SIGN (2008-2011)

OPEN SIGN har omformats och blivit samlingsnamnet för alla arrangörer som vill arrangera en öppen scen på teckenspråk, vilket innebär helt nya koncept kring en öppen scen utifrån lokala förutsättningar.

OPEN SIGN har tidigare fungerat som en turnerande öppen scen med konferencier genom projektet Unga Tyst Teater som finansierats av Arvsfonden under åren 2008-2010 (läs mer om projektet här). Projektet avslutades i december 2010. 

Målsättningen är att stödja och utveckla nya arrangörer. Vi vet nämligen att det är på de lokala scenerna som alla dolda talanger gör sina första uppträdanden, och att föreningarna får verktyg i hur man kan arrangera flera kulturaktiviteter är också en maktfaktor. Att arrangera är ett sätt att ta makten över det offentliga kulturrummets delaktighet på svenskt teckenspråk, lika villkor till mångfald oavsett vilket språk och större möjligheter till lyfta fram frågor som tillgänglighet utifrån språkperspektiv inom kultursektorn.

Vårt mål är att hylla hela floran av uttryck, att inspirera, förändra, påverka och skapa nya mötesplatser genom kulturens kraft. Bli en av våra arrangörer, medverka som talang eller ge all energi som en i publiken. Oavsett hur hoppas vi att du kommer att finnas där.

Ägandeskapet ligger idag lokalt. OPEN SIGN finns kvar som ett samlingsbegrepp för det nätverk som utgör årets arrangörer. Hur upplägget ser ut, var det arrangeras eller vad den kallas för är det upp till varje förening som arrangerar OPEN SIGN. För dig som vill arrangera OPEN SIGN – vi har gjort förarbetet för dig som arrangör. Tveka inte att ta kontakt med oss på tystteater@riksteatern.se om det är något du undrar över.

Open Sign 2009 Göteborg

Open Sign 2009 Leksand

Open Sign 2009 Örebro

Open Sign 2010 Dövas Nordiska Kulturfestival Stockholm

År 2011 genomfördes tre Open Sign-föreställningar, med Örebro Dövas Ungdomsklubb, Malmö Dövas Förening och Göteborgs Dövas Föreningens som arrangörer, på tre orter i Sverige som blev succé!

Open Sign Göteborg 2011

OPEN SIGN arrangerades 2008-2011

Vill du veta med om denna eller om andra produktioner av Riksteatern Crea? Kontakta oss här.