Till innehåll

Banbrytande scenkonst på teckenspråk

Riksteatern Crea är en föregångare i att producera banbrytande scenkonst på svenskt teckenspråk. Ända från starten år 1970 har vi jobbat med ett unikt utbud av scenkonst, seminarier och möten. Riksteatern Crea är sedan 1977 en del av Riksteatern. Riksteatern Crea drivs hela tiden av att utmana invanda tänkesätt inom teatern och övrig scenkonst. Vi strävar alltid efter att både tänja på gränserna och samtidigt vara en fast punkt för den teckenspråkiga publiken. Att se Riksteatern Creas föreställningar ska vara som att komma hem för vår publik.

Riksteatern Creas vision är att skapa den bästa scenkonsten på svenskt teckenspråk, med och av döva och teckenspråkiga konstnärer och kulturarbetare. Vi arbetar också hela tiden med att utveckla våra samarbeten med intresseorganisationer och teaterhus internationellt. Dagens utbud av teckenspråkig scenkonst är förkrossande tunt. Därför är Riksteatern Creas roll ovärderlig. Vi kommer fortsätta att använda scenkonsten till att spegla, påverka, beröra och förändra. Idag formar vi morgondagens scenkonst.

Scenkonst som berör

Riksteatern Crea pressar och utmanar normen av vad scenkonst bör vara, vilka det berättas för och av vilka. Riksteatern Crea tror på glädje och sorg, på politiska historier och de stora kärlekshistorierna. Främst tror vi på berättelser från hjärtat. Vår repertoar består av både nyskrivet material och klassiska verk som ska överraska och beröra.

Att producera och förmedla turnerande scenkonstverksamhet på teckenspråk är Riksteatern Creas viktigaste uppgift. Riksteatern Crea spelar för alla överallt, framför allt för döva barn och unga. Vi eftersträvar inte bara en konstform på scen utan även att spränga språkbarriärer genom olika kommunikationsmedel på scenen.

I våra föreställningar ser du svenskt teckenspråk och konstformer som sign mime, visual vernacular och annan gestaltning som är unika för teckenspråksteater. För den icke teckenspråkiga publiken tillgängliggör vi scenkonsten genom bland annat att texta föreställningar, ha röstgestaltning eller andra innovativa lösningar. I första hand är våra föreställningar på teckenspråk av och med teckenspråkiga konstnärliga arbetare.

Scenkonst som förändrar

Riksteatern Crea tror på kulturens makt att påverka och förändra. Vi vill med scenkonst skapa mötesplatser och tid för eftertanke och inspiration. Vi arbetar aktivt för att stärka konstnärliga och kulturella rättigheter för alla. I vårt uppdrag att producera och utveckla scenkonst på teckenspråk ser vi konstnärlig utbildning som en viktig del.

Med seminarier och workshops vill vi ge både konstnärer och publiken verktyg och mod att våga bryta mönster. Genom att använda oss av kreativ teknologi flyttar vi fram gränserna för vad scenkonst innebär för oss. Med film, animation och andra digitala lösningar på scen skapar vi en förhöjd känsla av närvaro och skapar möjligheter till en ny typ av scenkonst.

Vår verksamhet är världsunik då vi producerar scenkonst på teckenspråk både nationellt och internationellt. Vi jobbar ständigt för fler internationella samarbeten och välkomnar gästföreställningar från andra länder. Vår publik och våra samarbetspartners inspirerar oss att utveckla nya konstformer och förbättra scenkonsten. Gemensamt är vår kärlek till scenkonsten.

Köp jubileumsboken

jubileumsbok.jpg

Följ med på en läsresa genom ett halvt sekel om med och av döva, teckenspråk och dövkultur. Dessutom med många vackra och unika fotografier från alla föreställningar genom åren.

Läs mer och köp jubileumsboken