Skip to main content
Foto: Jonas Esteban Isfält

Run for your life

Stenen från ishavet har nått Paris!

(Turnerade med Riksteatern hösten 2015.)

Together we carried this stone
from the arctic sea to Paris
Thousands of people
Thousands of kilometers
Thousands of reasons to run
We will not end here
Take a stone in your hand and listen

Remember

We are not fighting for nature
We are nature defending itself

Om Run for your life
Mänskligheten står inför en klimatkatastrof, snart kommer det att vara för sent. Run for your life - ett stafettlopp genom norra Europa för att uppmana till klimaträttvisa och en hållbar framtid. Under november sprang tusentals människor tusentals kilometer, från Kiruna till historiens största klimatmöte, COP21, i Paris.

Loppet omfattade mer än 4000 kilometer och varade i över 20 dagar, dygnet runt, och involverade tusentals människor. Allt filmades och sändes live på runforyourlife.nu. Varje deltagare berättade sin egen historia och sina personliga skäl till varför hen valde att springa. En rad lokala arrangemang organiserades längs vägen.

ca 1000 löpare från Kiruna till klimatmötet COP21 i Paris.

Riksteatern

Producent

Riksteatern