Till innehåll
Foto: Patrick Boda
Foto: Patrick Boda
Regionalt cirkusresidens/Cirkusresidens x 3

O U T

Residenstagare: Half In company – O U T
Residensperiod: april–juni 2023

Cirkusresidens x 3 syftar till att cirkusaktörer och främjare av scenkonst i tre regioner samarbetar kring att genomföra cirkusresidens med samma grupp på tre olika platser, detta för att skapa nya möjligheter för fria kulturutövare att efter pandemin utveckla sin verksamhet på nya platser och i nya sammanhang och på sikt skapa flera arbetstillfällen. Projektet bidrar till en hållbar struktur för cirkuskonsten.

Våren 2023 erbjöds residens hos Älvängs Natur- & Kulturhus i Heby, Uppsala, Oktagonen på Cirkuskvarnen i Uddevalla och hos Kulturhuset Agora i Skäggetorp, Linköping. I residenset ingick värdskap av artisterna på varje plats samt expertisstöd, fri tillgång till tre olika scener, boende och ett fast arvode om 300 000 kr. Residenset skapade också flera tillfällen till publikmöten och kontaktskapande, bland annat i form av en arrangörsutvecklingsdag.

Cirkusresidens x 3 var ett samarbete mellan Föreningen Mosquito/Älvängs Natur- och Kulturhus, Riksteatern Cirkusresidens 2023, Riksteatern Väst, Cirkus i Väst, Riksteatern Uddevalla, Nycirkus Öst, Riksteatern Östergötland, Riksteatern Linköping, Agora Kulturhus och Riksteatern Uppsala Län.

Med föreställningen O U T utforskar Half In Company och bjuder samtidigt in publiken att upptäcka hinkars oändliga möjligheter. På marken och i luften; med olika former, storlekar och material.

O U T är en 40 minuter lång föreställning för alla typer av publik och kan spelas på teatrar, i ett cirkustält eller på andra platser och har premiär i september 2024.

Half In company är ett nybildat cirkuskompani baserat i Stockholm, Sverige. Kompaniet har för närvarande två medlemmar, Sébastien Klink och Morgane Stäheli, ursprungligen från Schweiz. Sébastien och Morganes huvuddisciplin är duotrapetz vilket de har tränat i sex år. Duon har ytterligare två års cirkusstudier i Nederländerna och en kandidatexamen i cirkuskonst vid SKH (DOCH) 2022.

Residenstagare: Morgane Stäheli och Sébastien Klink
Yttre öga: Kolja Hunek, Camilla Runt och Olle Strandberg

Läs mer om Half In company
O U T - Work in progress-teaser

In English

Regional circus residences / Circus residencies x 3

Half In company – O U T
April–June 2023

Circus residency x 3 aims for circus actors and promoters of the performing arts in three regions to collaborate on conducting circus residencies with the same group in three different locations to create new opportunities for independent cultural practitioners to develop their activities in new locations and contexts after the pandemic and, in the long term, create more jobs. The project contributes to a sustainable structure for the circus arts.

In spring 2023, residencies were offered at Älvängs Natur- & Kulturhus in Heby, Uppsala, Oktagonen at Cirkuskvarnen in Uddevalla and at Kulturhuset Agora in Skäggetorp, Linköping. The residency included hosting the artists at each venue as well as expert support, free access to three different stages, accommodation, and a fixed fee of SEK 300 000. The residency also created several opportunities for audience meetings and contact creation, including an organizer development day.

Cirkusresidens x 3 was a collaboration between Föreningen Mosquito/Älvängs Natur- och Kulturhus, Riksteatern Cirkusresiden 2023, Riksteatern Väst, Cirkus i Väst, Riksteatern Uddevalla, Nycirkus Öst, Riksteatern Östergötland, Riksteatern Linköping, Agora Kulturhus, Riksteatern Uppsala Län.

With the performance O U T, Half In Company explores and invites the audience to discover the endless possibilities of buckets. On the ground and in the air; with different shapes, sizes, and materials.
O U T is a 40-minute performance for all types of audiences, which can be performed in theaters, under a circus tent or other venues. The show is premiering in September 2024.

Half In company is a newly formed circus company based in Stockholm, Sweden. The company currently has two members, Sébastien Klink and Morgane Stäheli, originally from Switzerland. Sébastien and Morgane's main discipline is duo trapeze which they have been practicing for six years. The duo has an additional two years of circus studies in the Netherlands and a bachelor's degree in circus arts at SKH (DOCH) in 2022.

Residents: Morgane Stäheli and Sébastien Klink
Outside eyes: Kolja Hunek, Camilla Runt and Olle Strandberg

Read more about Half In company
O U T - Work in progress-teaser