Till innehåll
Foto: Brandon Lagaert
Foto: Brandon Lagaert
Skapandestöd cirkus

AVoid

Residenstagare: Marina Cherry
Period: 3–12 maj 2024

Marina Cherry är contortionist-acro-dansare, utbildad vid ESAC (Bryssel 2016–2019) och ENC (Montreal 2014–2016). Hon har haft flera samarbetsprojekt runt om i Europa, bland annat med kompanierna Les Argonauts (Belgien), Petri Dish (Belgien/Sverige), Cirkus Cirkör (Sverige), Svalbard Company (Sverige) och Vaudeville by the Decavita Sisters (Sverige).

Under sitt residens arbetar Marina med projektet AVoid. Det är sprunget ur hennes fascination för ensamhet, motsägelser, alienation och effekterna av den snabba samhällsutvecklingen i samband med digitaliseringen. Den gemensamma nämnaren är begreppet hikikomori – tillbakadragandet i avskildhet, ett särskilt tillstånd i det japanska samhället där människor undviker social kontakt till en extrem nivå. Att stänga in sig själv.

Marina beskriver AVoid som en föreställning med interdisciplinär utforskning av akro-dans, contortion, modern dans och fysisk teater. AVoid är planerad att ha premiär hösten 2024.

Team under residenset
Marina Cherry: koncept och framförande
Thibault Condy: ljusdesign
Anna Nilsson: yttre öga
Brandon Lagaert: foto

 

In English:

Residente: Marina Cherry
Period: 3–12 maj 2024
Marina Cherry is a contortionist-acro-dancer, educated at ESAC (Brussels 2016–2019) and ENC (Montreal 2014–2016). She has had several collaborative projects around Europe, such as with the companies Les Argonauts (BE), Petri Dish (BE/SE), Cirkus Cirkör (SE), Svalbard Company (SE) and Vaudeville by the Decavita Sisters (SE).

During her residency, Marina is working with the project AVoid. It is born from her fascination with solitude, contradictions, alienation, and the impact of rapidly developing society in the face of digitalization. The common point being the concept hikikomori – the withdrawal into seclusion, a particular condition in Japanese society where people avoid social contact to an extreme level. Shutting oneself in.

Marina describes AVoid as a performance of interdisciplinary research between acro-dance, contortion, contemporary dance, and physical theatre.
AVoid is planned to premiere in the autumn 2024.

Team during the residency
Marina Cherry: concept and performance
Thibault Condy: lighting design
Anna Nilsson: outer eye
Brandon Lagaert: photo