Till innehåll
Foto: Tobias Fischer
Foto: Tobias Fischer
Skapandestöd cirkus

Ljudspår

Residenstagare: Peter Åberg
Residensperiod: 8 april–12 april 2024

Peter Åberg har jobbat som professionell cirkusartist i snart 20 år och spelat föreställningar över hela världen. För 4 år sedan startade han kompaniet Out of the Box som har skapat fyra olika shower som tillsammans har spelat över 200 gånger med en publik på mer än 15 000 personer.

Under sitt residens på Riksteatern arbetar Peter och Out of the Box med sin femte föreställningen, Ljudspår. Det är en musikalisk resa för yngre barn där jonglering är instrumentet. Peter beskriver föreställningen så här: Två jonglörer och en maskin. Toner som kastas. Rytmer som fångas. Bollar som instrument? En flygande melodi. Kan man jonglera musik?

Residenstagare: Peter Åberg, idé, artist och kreatör
Medverkande: Viktor Gyllenberg, artist och kreatör
Fotograf: Tobias Fischer


In English:

Resident: Peter Åberg
Residence period: April 8–April 12, 2024

Peter Åberg has worked as a professional circus artist for almost 20 years and has performed all over the world. Four years ago, he started the company Out of the Box which has created four different shows, these have together played over 200 times with an audience of more than 15,000 people.

During his residency at Riksteatern, Peter and Out of the Box are working on their fifth show, Ljudspår. It is a musical journey for younger children where juggling is the instrument.

Peter describes the show as follows: Two jugglers and one machine. Notes thrown. Rhythms captured. Balls as instruments? A flying melody. Can you juggle music?

Resident: Peter Åberg, concept, artist, and creator
Participant: Viktor Gyllenberg, artist, and creator
Photographer: Tobias Fischer