Till innehåll
Foto: Jouni Porsanger (från Silence festival 2023)
Foto: Jouni Porsanger (från Silence festival 2023)
Skapandestöd cirkus

Pisaroita iholla

Residenstagare: Nelli Kujansivu
Residensperiod: 15–28 april 2024

Nelli Kujansivu är en Stockholmsbaserad finsk cirkusartist specialiserad på fotjonglering (antipoder) som älskar att kombinera alla sidor av sitt fält. Hon strävar efter det genom att arbeta med olika kompanier och projekt.

Nelli turnerar regelbundet med fyra olika föreställningar, Mad in Finland (Galapiat Cirque), Red Hot Condition (Company Afterclap), Kiseldalen (Kompani Giraff) och Kulovalkea (Sirkum Polaris). Hennes soloshow Pisaroita iholla hade premiär i juni 2023 och hon är en av grundarna av två nycirkuskompanier, Company Afterclap och Sirkum Polaris.

Under residenset arbetar Nelli med föreställningen Pisaroita iholla som är ett lekfullt djupgående nycirkusstycke om resan mot acceptans, att bryta illusioner och omfamna sårbarhet. I detta visuella verk är vatten och beröring tematiskt sammanflätade som naturliga krafter som är nödvändiga för livet, men också farliga. Dessa vitala element symboliserar livets paradox och sårbarhet.

Illusioner krossas när dessa naturkrafter står i centrum och bjuder in publiken på en känslomässig resa som uppmuntrar till en autentisk omfamning av våra dolda jag.

Detta projekt är en fortsättning och återskapande av ett 30 minuter långt solostycke som beställdes av Silence organisation, som också samproducerade.

Arbetsgrupp under residenset
Nelli Kujansivu: koncept, idé, konstnär
Angela Wand: dramaturg
Jukka Huitila: ljusdesigner
Harri Kuusijärvi: musiker
Jouni Porsanger: fotograf, foto från Silence festival 2023

 

In English

Resident: Nelli Kujansivu
Residence period: April 15–April 28 2024

Nelli Kujansivu is a Stockholm based Finnish circus artist specialized in foot juggling (antipodes). This variant artist loves the combination of all sides of her field and is pursuing it by working with multiple companies and projects.

Nelli is regularly touring with four different shows, Mad in Finland (Galapiat Cirque), Red Hot Condition (Company Afterclap), Kiseldalen (Kompani Giraff) and Kulovalkea (Sirkum Polaris).

Her solo show Pisaroita iholla was premiered in June 2023. She is also a co-founder of two contemporary circus companies, Company Afterclap and Sirkum Polaris.

During the residency, Nelli is working with the show Pisaroita iholla which is a playful in-depth contemporary circus piece about the journey to acceptance, breaking illusions and embracing vulnerability. In this visual piece, water and touch are thematically entwined as natural forces that are essential to life, but also dangerous. These vital elements symbolize the paradox and vulnerability of life.

Illusions are shattered, when these forces of nature take center stage inviting the audience on an emotional journey, encouraging an authentic embrace of our hidden selves.

This project is continuation and recreation of a 30-minute-long solo piece commissioned by Silence organization, which also co-produced.

Working group at the residency
Nelli Kujansivu: concept, idea, artist
Angela Wand: dramaturge
Jukka Huitila: light designer
Harri Kuusijärvi: musician
Jouni Porsanger: Photo credits (Silence festival 2023)