Till innehåll
Foto: Sören Vilks
Foto: Sören Vilks
Foto: Sören Vilks
Foto: Sören Vilks
Cirkus

"Alla institutioner borde få ett cirkusuppdrag"

Fyra frågor till Magali Bancel, utvecklingsledare för samtida cirkus på Riksteatern

Hur står det till med den samtida cirkusen i Sverige?

Det finns ett stort sug efter samtida cirkus och jag skulle säg att den befinner sig i en stark utvecklingsfas. Stockholms Konstnärliga högskola har genom sin cirkusutbildning bidragit till ett stort antal cirkusartister. Som en följd av detta etablerar sig fler och fler cirkuskompanier med olika konstnärliga uttryck i landet. Utöver det tillkommer ständigt nya cirkusinitiativ i form av både festivaler och föreställningar.

Vilken roll spelar Riksteatern i den samtida cirkusens utveckling?

Vi vill sprida den samtida cirkusen till en större publik i Sverige och har unika möjligheter att göra detta tack vare landets över 220 lokala Riksteaterföreningar. Tack vare det särskilda cirkusuppdrag som Riksteatern fått av regeringen kommer vi att kunna spela en stor roll för både den konstnärliga utvecklingen och för att skapa bättre förutsättningar för fler cirkusartister.

Vad är din roll som utvecklingsledare för den samtida cirkusen?

Min uppgift är att analysera både behov och möjligheter samt hitta sätt att driva Riksteaterns arbete med cirkus framåt. Ibland som igångsättare, ibland som inspiratör och ibland genom att tillföra energi och kraft. Det är mycket att göra men också väldigt roligt. Alla institutioner bodde få ett cirkusuppdrag.

Några särskilda förhoppningar inför framtiden?

Jag ser optimistiskt på att fler personer ska få möta den samtida cirkusen i Sverige. Det märks redan att det skapas allt fler högkvalitativa cirkusproduktioner. Jag hoppas, och arbetar för, att cirkusen framöver kommer få bättre möjligheten att skapa konst utifrån vettiga förutsättningar och att fler institutioner väljer att ta in cirkus som en del av ordinarie verksamhet.