Till innehåll
Foto: Sofia Kallner
Foto: Sofia Kallner
Samtida cirkus

Fler ska få möta samtida cirkus i Sverige

Riksteatern fick 2021 i uppdrag av Kulturdepartementet att främja utveckling och spridning av den samtida cirkusen i hela landet. Detta för att skapa bättre förutsättningar för cirkuskonstnärer att arbeta i Sverige och samtidigt göra konstformen tillgänglig för en större publik, inte minst genom de lokala Riksteaterföreningarna. Riksteatern arbetar både med cirkusproduktioner och konstnärliga cirkusresidens.

I Sverige kom den samtida cirkusen som konstform in sent i kulturpolitiken. Det märks fortfarande genom att det är få utanför storstadsområdena som i dag har möjlighet att ta del av konstformen.

Riksteatern fick 2021 i uppdrag av Kulturdepartementet att främja utveckling och spridning av den samtida cirkusen i Sverige. Uppdraget fick Riksteatern för att skapa bättre förutsättningar för cirkuskonstnärer att arbeta i Sverige och samtidigt göra konstformen tillgänglig för en större publik.

Genom cirkus-uppdraget kommer Riksteatern att spela en viktig kulturpolitisk roll, inte minst för att de lokala Riksteaterföreningarna kommer att ge invånare i hela landet möjlighet att ta del av samtida cirkus.

Riksteatern samarbetade tidigt både med Cirkus Cirkör och Kompani Giraff i flera olika produktioner i början av 2000-talet. Lokala Riksteaterföreningar har också kontinuerligt arrangerat samtida cirkus av både nationella och internationella producenter runtom i landet.

Vid sidan av turnerande cirkusproduktioner stöttar och driver Riksteatern olika konstnärliga cirkusresidens, både i Riksteaterns lokaler i Hallunda och genom samarbeten med andra regioner och institutioner i landet.

Aktuella cirkusresidens

Den samtida cirkusens historia i Sverige är fortfarande förhållandevis ny. Några menar att den fria gruppen Jordcirkus i början av 1980-talet var startpunkt för den samtida cirkusen i Sverige. När Cirkus Cirkör bildades 1995 blev kompaniet och dess ledare Tilde Björfors en enorm kraft som för att göra den samtida cirkusen känd för den stora allmänheten. Idag är Cirkus Cirkör norra Europas största cirkuskompani.

Andra institutioner som varit viktiga för den samtida cirkusen i Sverige är Orionteatern i Stockholm, Dans- och teaterfestivalen i Göteborg och Subtopia i Alby utanför Stockholm.