Till innehåll
Foto: Sören Vilks
Foto: Sören Vilks
Foto: Sören Vilks

Upprop för kulturen

Just nu sker ett upprop för att påverka politiker att verka för bättre villkor för alla som arbetar inom kulturbranschen.

Riksteaterns danschef Mia Larsson och Riksteaterns teaterchef Dritëro Kasapi har båda undertecknat uppropet.

- Scenkonsten har en särskild förmåga att samla människor, och behovet och efterfrågan är stor i hela Sverige. Dansen är konstnärligt vital och de fria danskonstnärerna är till största delen självproducerande. Det finns strukturer men de är underfinansierade. Publiken vill och ska kunna möta dans på olika platser runt om i Sverige, säger Mia Larsson, danschef.

- Ett starkt kulturliv över hela landet och, inte minst, en vital fri scenkonstsektor bör vara allas vår angelägenhet, säger Dritëro Kasapi, teaterchef.

En manifestation kommer att ske den 1 september mellan kl. 20.15 och 20.18 för att visa hur tomt och tyst Sverige skulle bli utan kultur. Skälet till den valda tiden är för att återskapa ett liknande upprop som ägde rum samma datum och tid 1988 då stora delar av Kultursverige pausades under tre minuter.

Syftet med uppropet är att påverka politiker att verka för bättre villkor för kulturbranschen.