Till innehåll

Riksteatern i Jämtland Härjedalen HBTQI-diplomerade

Medarbetarna på Riksteatern Jämtland Härjedalen har blivit HBTQI- och mångfaldsdiplomerade. Diplomeringen är starten av ett strukturerat och långsiktigt arbete kring HBTQI, normer och jämlikhet i regionen.

Förutom den regionala riksteaterföreningen deltog bland annat representanter från biblioteksutveckling, hemslöjdskonsulenter och andra kulturverksamheter på regionen. 

– Initiativet kom från Region Jämtland Härjedalen som erbjuder denna utbildning till alla verksamheter inom regionen. Vi som arbetar på Riksteatern regionalt deltog eftersom vi är ser oss som självklar samarbetspartner till regionen och jobbar tillsammans både med verksamheter och utvecklingsfrågor, säger verksamhetsledare Marie Haglund, Riksteatern.

HBTQI- och mångfaldsdiplomering är en del av regionens värdegrundsarbete och ett sätt att arbeta för att efterleva lagar och styrdokument i regionen. Genom ökad kunskap och medvetenhet är målet att verksamheterna i regionen ska utveckla ett normkritiskt och inkluderande förhållningsätt till såväl besökare och deltagare som samarbetspartners.

– Utbildningen pågår under cirka sex månader och består av både fysiska och digitala utbildningsträffar med föreläsningar, workshops och diskussioner. Dessutom fick vi som deltagare en utvecklingsuppgift mellan träffarna som mynnade ut i en konkret handlingsplan, berättar Marie Haglund och fortsätter:

– Jag skulle tipsa den som vill bli HBTQI-diplomerad att undersöka hur den egna regionen arbetar för att se om någon där erbjuder en diplomering. Jag tycker att alla som kan borde arbeta med de här frågorna.