Till innehåll
Illustration: Linda Fredriksson
Illustration: Linda Fredriksson
Rapport: Svenskarna & Scenkonsten 2024

Kärlek, musik och politik på scen – om svenskarna själva får bestämma

Hela sju av tio svenskar önskar att de oftare tog del av teater, dans och annan scenkonst. Det visar en ny landsomfattande undersökning från Riksteatern som kartlagt allmänhetens relation till scenkonst.

I rapporten Svenskarna & Scenkonsten 2024 har Riksteatern, med hjälp av undersökningsföretaget Verian (tidigare Kantar Sifo), frågat närmare 3 000 svenskar om deras scenkonstvanor och vad de tycker om konstformen generellt.   

– Vi hoppas att rapporten ska inspirera till samtal om vad scenkonsten spelar för roll i våra liv och för samhället i stort, både bland beslutsfattare och förhoppningsvis även hemma vid frukostbordet. Det är väldigt roligt att så många vill ta del av mer scenkonst, men också en utmaning att många känner att de inte har möjlighet. Rapporten visar vilken otrolig källa till glädje och lycka mötet med scenkonst är för många av oss, säger Susanna Dahlberg, vd på Riksteatern.  

Sex av tio går på scenkonst  

Rapporten visar att sex av tio svenskar går på scenkonst minst en till sex gånger om året. Samtidigt svarade en av tre att de inte har tagit del av scenkonst alls det senaste året. Kvinnor är mer flitiga besökare än män.  

Oavsett om man tar del av scenkonst i liten eller stor utsträckning önskar en betydande majoritet, hela 70 procent, mer teater, dans och cirkus i sina liv. Svaren visar att det finns flera faktorer som håller svenskarna tillbaka.  

Plånbok och bostadsort spelar roll  

På frågan om vad som är det främsta skälet till att man inte ser mer scenkonst svarade 46 procent av de som vill gå mer att det är för dyrt. 32 procent svarade att de inte har tid och 16 procent att de inte har någon att gå med. Var i landet man bor påverkar också möjligheterna. En av tre utanför storstäderna anger utbudet som en begränsning för att kunna ta del av mer scenkonst.  

En stor källa till glädje

Att svenskarna vill ta del av mer scenkonst kan beror på de känslor som upplevelserna ger. Av dem som gått på scenkonst senaste året uppger en överväldigande majoritet, 82 procent, att de upplever lycka eller glädje. Föreställningar som ifrågasätter eller utmanar är inget som skrämmer svenskarna, hela 71 procent tycker att scenkonst ska få provocera.  

Majoritet ingen uppfattning om partiernas kulturpolitik 

När det kommer till svenska folkets uppfattning om vilka av partierna som har bäst kulturpolitik svarar 55 procent att de inte vet. Bland de som kan ta ställning i frågan svarar flest att Socialdemokraterna, följt av Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna har bäst kulturpolitik. 

Om svenskarna själva får bestämma 

På frågan om vad man själv skulle vilja sätta upp på scen har svenskarna många kreativa scenkonstuppslag. Vid sidan av förslag på klassiker och bokadaptioner kan man dra slutsatsen att svenskarna gärna ser sina egna liv och livssituationer återspeglade på scen. Två andra tydligt återkommande förslag är olika slags samtida skildringar av det politiska läget i Sverige. Den kända svensk man helst har med sig i salongen är Marianne Mörck tätt följt av Jonathan Unge. 

Siffror i korthet 

  • 70 procent vill se mer scenkonst än de gör idag.  
  • 46 procent av de som vill se mer scenkonst anger ekonomi som främsta skäl till att inte gå̊ oftare.  
  • Av de som gått på scenkonst de senaste 12 månaderna upplever 82 procent lycka/glädje i mötet med scenkonst.  
  • 71 procent anser att scenkonst ska få provocera.  
  • 36 procent av svenskarna har inte tagit del av scenkonst det senaste året. 
  • 30 procent utanför storstadsregionerna anger att det är en utmaning att kunna ta del av scenkonstutbud på sin ort.  
  • Fler kvinnor än män tar del av scenkonst idag medan män i större utsträckning upplever sig ha råd att ta del av vad de vill se.  
  • 81 procent anser att politiker inte ska lägga sig i scenkonsten. 
  • 55 procent av svenskarna kan inte svara på frågan om vilket parti man upplever har den bästa kulturpolitiken.  

Om rapporten 

Svenskarna & Scenkonsten 2024 är genomförd av Verian (tidigare Kantar Sifo) på uppdrag av Riksteatern. Undersökningen innefattar svar från 2916 svenskar mellan 18–79 år. Intervjuerna genomfördes under hösten 2023 (28 november–11 december) som en webbenkät i Sifopanelen. Sifopanelen en av Sveriges största paneler och i hög grad representativ för den svenska allmänheten. Alla panelister rekryteras utifrån slumpmässiga riksrepresentativa urval.