Till innehåll

Starta en riksteaterförening!

Om det inte finns en lokal riksteaterförening på din ort är det enkelt att starta en. Det enda som krävs är att du tillsammans med några andra vill vara en lokalt arrangerande teaterförening och att ni ställer er bakom Riksteaterns grundläggande uppdrag och värderingar.

Som en lokal riksteaterförening ingår ni i ett nationellt arrangörsnätverk med över 220 andra lokala teaterföreningar. Det är ni i den lokala teaterförening som väljer vilken scenkonst som ska arrangeras på er ort. Föreningen kan arrangera både Riksteaterns egna produktioner och föreställningar från andra scenkonstproducenter.

Tillsammans driver alla lokala riksteaterföreningar i Sverige folkrörelsen Riksteatern.

En riksteaterförening kan ta del av följande förmåner 

 • Delta på Riksteaterns Kongress vart fjärde år och besluta om den framtida verksamheten  
 • Delta i olika referens- och arbetsgrupper 
 • Delta i ett nationellt arrangörsnätverk och dela erfarenheter med riksteaterföreningar över hela Sverige. 
 • Kompetensutveckla sig inom arrangörskap, scenkonst och föreningsverksamhet 
 • Få rabatt på riksteaterproduktioner 
 • Få tillgång till mallar för en egen lokal hemsida som föreningen själva styr över (inklusive support) 
 • Använda egna interna föreningssidor på webben med möjlighet att hantera arrangemang, medlemmar med mera. 
 • Digital medlemshantering med register, fakturering, etiketter med mera eller få stöd från Riksteatern nationellt med detta 
 • Få rabatter på exempelvis hotell och biljettförsäljning via webben via Riksteaterns nationella avtal 
 • Medlemsvärvarmaterial 
 • Marknadsföringsmaterial 
 • Ta del av försäkringar för de i föreningen som arbetar på, eller är på väg till och från, ett riksteaterarrangemang

Utav den medlemsavgift som Kongressen beslutat om tilldelas den lokala Riksteaterföreningen en summa per lokal medlem utifrån en särskild fördelningsnyckel.

Som riksteaterförening ska föreningen ha begreppet Riksteatern i sitt namn och använda den gemensamma logotypen.

En riksteaterförening behöver ställa sig bakom ändamålsparagrafen och demokratiparagrafen i Riksteaterns stadgar.

Ändamålsparagrafen (§3)

Riksteatern är en folkrörelse som arrangerar, främjar och producerar scenkonst och som äger en teater; en turnerande nationalscen för alla.

Riksteaterns verksamhet utgår från medlemmarnas engagemang, delaktighet och medskapande och är öppen för nya konstnärliga uttrycksformer, nya verksamheter och nya samarbetspartners.

Riksteatern ska ge alla möjlighet att uppleva varierad och kvalitativ scenkonst, oavsett var man bor i landet, oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, social eller etnisk tillhörighet, religion eller trosuppfattning, funktionsförutsättning, sexuell läggning eller ålder.

Riksteatern ska bidra till att alla ska kunna delta, ha inflytande och känna delaktighet i konsten och samhället och ska på så sätt vara en föregångare i att utöva, utveckla och skapa morgondagens demokrati.

Demokratiparagrafen (§4)

Riksteaterföreningarnas engagemang för helheten och den gemensamma identiteten utövas via Riksteaterns kongress och de beslut som fattas där. Kongressens beslut är bindande för hela Riksteatern. Mellan kongresserna är den nationella styrelsen organisationens högsta beslutande organ.

Riksteaterförening har rätt att sända ombud med full rösträtt till Riksteaterns kongress på sätt som anges i Riksteaterns nationella stadgar.

Riksteatern utgår från medlemmarna i den lokala föreningen. Därför är en riksteaterförening skyldig att vara öppen för enskilda medlemmar, organisationer, andra föreningar, institutioner med flera. Föreningen ska ha ett demokratiskt arbetssätt som ger möjlighet till inflytande för varje medlem. Medlemmarnas inflytande över föreningen kommer ytterst till uttryck via årsmötet, föreningens högsta beslutande organ, där varje medlem har en röst. Avgiften för de enskilda medlemmarna fastställs av Riksteaterns kongress.

Ansökan om att bli en riksteaterförening (pdf)


Den som vill starta en riksteaterförening får stöd av den regionala Riksteaterföreningen i länet, både med tips och stöd men också vad gäller kontakter med såväl andra teaterföreningar i regionen liksom med viktiga kontakter i kommunen.

Kontakt

Har du frågor, hör gärna av dig till oss på:
support@riksteatern.se