Till innehåll
Barn och unga

Ta hjälp av digitala hjälpmedel

Riksteatern har tillsammans med Gleerups plattform Exploro tagit fram ett digitalt utbildningsmaterial för skolelever som ska se på scenkonst.

Riksteatern vill genom att tillgängliggöra denna plattform
ge lärare fler pedagogiska verktyg där barn och ungdomar kan fördjupa
sina upplevelser och sin kunskap genom att tolka och reflektera
efter en scenkonstupplevelse.

Som lärare kan du välja att antingen se Exploro som en kunskapsbank
där du själv hittar uppslag och övningar för eleverna eller låta
eleverna själva arbeta direkt i verktyget.

Du kommer åt materialet genom att klicka på "Prova gratis" till höger på exploro.se. Klicka på knappen nedan.

Du som redan har ett konto på Exploro kan hitta Riksteaterns arbetsmaterial här.