Till innehåll
Barn och unga

Digitala föreläsningar för lärare/skolpersonal

Här nedan kan du ta del av inspelade föreläsningar som rör konst och scenkonst för barn och unga. Föreläsningarna riktar sig främst till dig som är lärare eller på annat sätt arbetar pedagogiskt.

Grejen med konst

Hör dramaturg Anna Berg berätta om vad konst är och vad konst kan vara. På ett inspirerande sätt och med belysande exempel visar Anna berg på relationen mellan lärande och konst. (Tid: cirka 16 minuter)

Se föreläsningen Grejen med konst här


En väv av tecken

En modell för samtal med barn och unga som scenkonst
Hör dramaturg Anna Berg berätta om Riksteaterns samtalsmodell Ett väv av tecken. Modellen är till för den som vill ha efter samtal med barn och unga efter en teater- eller dansupplevelse. Utgångspunkten är att varje elev ska få möjlighet att uttrycka sin egen tolkning av scenkonstupplevelsen, inte att komma överens gemensam tolkning för en hel grupp.

Se föreläsningen Ett väv av tecken här

block image