Till innehåll
Illustration: Johanna Kallin
Illustration: Johanna Kallin
Barn och unga

Lärarhandledningar

Här kan du som lärare ta del av arbetsmaterial som Riksteatern tar fram i samband med våra aktuella uppsättningar för barn och unga. Här hittar du även Att öppna nya världar – en handledning om att gå på teater och dans med barn i förskola och skola.

Att öppna nya världar

Att öppna nya världar – en handledning om att gå på teater och dans med barn i förskola och skola, är en uppdaterad version där Karin Helander bearbetat sin originaltext om scenkonst i skolan, och Camilla Ljungdahl har kompletterat med en text om att uppleva och samtala om dans. Joanna Rubin Dranger är illustratör.

Lärarhandledningen Att öppna nya världar är framtagen för att ge vår skolpublik möjlighet att stanna kvar i sin upplevelse av pjäsen, reflektera och samtala om de frågor som våra föreställningar kan ge upphov till.

Samtalet efter en föreställning är precis som teatern, en resa ut i okänd mark där frågorna är viktigare än svaren. Skriften tar upp hur teater och dans kan uppfattas av barn i olika åldrar, lärarens roll under och efter föreställningen och den professionella teaterns och dansens roll i skolan.

Att öppna nya världar kan laddas ner som pdf men kan även beställas som tryckt exemplar helt utan kostnad.

Ladda ner Att öppna nya världar här (pdf)
Beställ tryckta ex. av Att öppna nya världar

Har du beställt men inte fått dina exemplar levererade?
Kontakta barnochunga@riksteatern.se

block image