Till innehåll

Påverka som förening, organisation och företag

Även föreningar, organisationer och företag kan vara med, stödja och ta aktiv del i Riksteaterns arbete. Ni kan bli medlemmar och även välja att ansluta er till Riksteatern.

Medlem i en riksteaterförening

Vill ni samarbeta med, stödja och/eller vara med och påverka verksamheten i en speciell riksteaterförening – då kan er förening, organisation eller ert företag bli medlem där.

Medlemsavgiften varierar för de olika riksteaterföreningarna. Kontakta den riksteaterförening du vill bli medlem i så hjälper de er.

Alla landets riksteaterföreningar

Ansluten organisation

Arbetar ni i en förening, på en organisation eller ett företag som vill stödja Riksteaterns verksamhet utan att bli en Riksteaterförening eller medlem i en Riksteaterförening?

Då kan ni välja att bli en ansluten organisation till Riksteatern. I praktiken innebär det att ni antar ändamålsparagrafen i Riksteaterns stadgar samt verkar i Riksteaterns anda. Anslutna organisationer har rätt att skicka en representant med yttranderätt till Riksteaterns kongress.

Ändamålsparagrafen

§3 i Riksteaterns stadgar.

Riksteatern är en folkrörelse som arrangerar, främjar och producerar turnerande scenkonst – för alla, överallt.

Riksteaterns verksamhet utgår från medlemmarnas engagemang, delaktighet och medskapande och är öppen för nya konstnärliga uttrycksformer, nya verksamheter och nya samarbetspartners.

Riksteatern ska ge alla möjlighet att uppleva varierad och kvalitativ scenkonst, oavsett var man bor i landet, oavsett kön, könsidentitet eller konsuttryck, social eller etnisk tillhörighet, religion eller trosuppfattning, funktionsförutsättning, sexuell läggning eller ålder.

Riksteatern ska bidra till att alla ska kunna delta, ha inflytande och känna delaktighet i konsten och samhället och ska på så sätt vara en föregangare i att utöva, utveckla och skapa morgondagens demokrati.

Årsavgift

En ansluten organisation betalar en årsavgift på 500 kr till Riksteatern nationellt.

Medlem i en regional Riksteaterförening

En ansluten organisation kan välja att vara medlem i den regionala riksteaterföreningen, på samma villkor som en lokal Riksteaterförening. Via den regionala Riksteaterföreningen finns möjlighet att påverka den regionala verksamheten genom bland annat motions-, närvaro- och rösträtt på årsmötet. Den anslutna organisationen får dessutom bland annat tillgång till gemensamma regionala mötesplatser och kompetensutveckling. Medlemsavgiften för anslutna organisationer fastställs på det regionala årsmötet.

Ansökan

Ansökan om att ansluta en organisation till Riksteatern görs till Riksteaterns nationella styrelse via blanketten nedan, som ni sedan skickar in via post. På blanketten finns information om vilka uppgifter som behövs skickas vid sidan av ansökan för att den ska vara komplett.

Ansökan om anslutning till Riksteatern (pdf)

Kontakt

Riksteatern support

Har du frågor, kontakta Riksteatern support på:
support@riksteatern.se