Till innehåll
Från Riksteaterns kongress i Karlstad 2019. Foto: Linn Malmén
Från Riksteaterns kongress i Karlstad 2019. Foto: Linn Malmén
Riksteaterns demokrati

Kongressen 2023

Den 26–28 maj 2023 ägde Riksteaterns Kongress rum i Helsingborg, då landets alla riksteaterföreningar och Riksteatern regionalt samlades för att ta gemensamma beslut om den framtida verksamheten. Det är medlemsantalet i varje riksteaterförening som avgör hur många ombud som föreningen kan skicka till kongressen.

Ta del av kongressen i efterhand

Stream från mötesdag 1 (26 maj) inklusive invigning (ca 3.35 timmar)

Stream från mötesdag 2 (28 maj) (ca 5.43 timmar)

Lördagen 27 maj dokumenterades inte eftersom dagens präglades av utskottsarbete och kvällsbankett för kongressdeltagarna.

Deltagarna på en kongress är många:

  • Ombud = förtroendevald eller utsett ombud som representerar en Riksteaterförening
  • Representant = person som representerar en annan ansluten organisation eller en riksteaterförening med färre än fem medlemmar
  • Observatör = person som vill delta på Kongressen endast för att observera (exempelvis medföljande från en lokal riksteaterförening eller regionalt och lokalt anställda)
  • Övriga medverkande = personal, funktionärer och volontärer men också presidiet, nationella styrelsen, valberedningen och revisorer

Kongresshandlingar skickas stadgeenligt ut en månad före kongressen.

Tidigare kongresser

Allt från kongressen 2019 finns samlat på kongressen2019.riksteatern.se
Allt från kongressen 2015 finns samlat på kongressen2015.riksteatern.se

Denna sida uppdateras kontinuerligt fram till kongressen.

Aktuellt

I pdf:en nedan hittar du samlad praktisk information inför Kongressen 2023 i Helsingborg. Från vad det är som gäller angående antal ombud och fullmakt till preliminärt program. 

Praktisk information inför Kongressen 2023

Nu kan du anmäla dig som ombud, representant eller observatör till Riksteatersn kongress 26–28 maj 2023. I samband med anmälan bokar du också hotell och resa. Som observatör eller representant står du själv för kostnaden. Sista dag att anmäla sig till kongressen är den 17 april.

Anmäl dig här!

Propositionen är Riksteaterns nationella styrelses förslag till beslut på kongressen och gäller såväl verksamheten som stadgar och Riksteaterns två strategier.

Läs propositionen från Riksteaterns nationella styrelse här

Motioner kallas förslag till beslut på kongressen som lämnas in av någon annan än nationella styrelsen. Motioner kan skickas in av lokal eller regional riksteaterförening, annan ansluten organisation eller enskilda medlemmar i en riksteaterförening. 

 

Här hittar du alla motioner till Riksteaterns kongress 2023

Riksteaterförening eller ansluten organisation som ska skicka ett ombud till kongressen måste också lämna in en fullmakt som intygar att personen ska representera er. Fullmakten fyller du i via detta formulär.

Fyll i fullmakt här