Till innehåll
Om oss

Så styrs Riksteatern

Riksteatern är en ideell organisation – verksamheten styrs av Riksteaterns kongress, som hålls vart fjärde år och där ombud från riksteaterföreningarna och Riksteatern regionalt tillsammans beslutar om mål och inriktning för verksamheten.

För muspekaren över bilden för att få en kort beskrivning av varje objekt. En längre beskrivning hittar du under bilden.

Medlemmar och riksteaterföreningar

Scenkonstintresserad publik kan bli medlemmar i en riksteaterförening – Riksteatern lokalt. Riksteatern har idag runt 37 750 medlemmar i hela Sverige. Varje medlem tillhör någon av de 219 riksteaterföreningar som finns i landet. Det är landets riksteaterföreningar som tillsammans bildar Riksteatern. Varje riksteaterförening bestämmer själv över sin verksamhet och den lokala repertoaren består av scenkonst från både Riksteaterns egna turnéer och föreställningar från andra scenkonstproducenter.

Läs mer om medlemskapet
Hitta din närmaste riksteaterförening

Riksteatern regionalt

Riksteatern regionalt är viktig för samverkan och stöd till landets lokala riksteaterföreningar och anslutna organisationer. De regionala föreningarna arbetar i olika delar med Riksteaterns scenkonstfrämjande uppdrag.

Hitta Riksteatern regionalt i ditt län

Kongress

Vart fjärde år samlas Riksteatern till kongress. Detta är Riksteaterns högsta beslutande organ där ombud från riksteaterföreningarna och Riksteatern Regionalt tillsammans beslutar om mål och inriktning för verksamheten. På kongressen väljs också Riksteaterns nationella styrelse för kommande kongressperiod. Ordförande samt ytterligare en ledamot i Riksteaterns nationella styrelse utses av Sveriges regering. I styrelsen finns även en personalrepresentant. Kongressen utser även tre förtroendevalda revisorer för mandatperioden. 

Riksteaterns nästa kongress äger rum våren 2027.
Kongressen 2023

Styrelse

Det är Riksteaterns nationella styrelse som leder verksamheten mellan kongresserna. Styrelsen utser vd som leder den nationella verksamheten.

Styrelse och ledningsgrupp

Förtroendevalda revisorer för mandatperioden 2023-2027

Elisabeth Wernerson Johnson, sammankallande
Eva Alm Bloom
Raymond Svensson

Revisorerna nås på revisorer@riksteatern.se

Riktlinjer, stadgar och strategier

Den ideella föreningen Riksteatern får anslag från staten. Med bidraget följer ett uppdrag i form av riktlinjer för vad man vill att Riksteatern ska göra för dessa medel. Utöver detta har vi stadgar och strategier att förhålla oss till.

Riktlinjer från regeringen

Den ideella organisationen Riksteatern får ett anslag från staten. Med bidraget från Kulturdepartementet följer ett uppdrag i form av riktlinjer från regeringen för vad man vill att Riksteatern ska göra för dessa medel.

Stadgar

Här kan du ta del av Riksteaterns stadgar som ligger till grund för Riksteaterns arbete. Stadgarna reviderades senast på kongressen i maj 2019. 

Klimatstrategi

Riksteaterns klimatarbete utgår från Riksteaterns strategi för minskad klimatpåverkan. Vår strategi är att minska våra utsläpp med 10 procent per besökare och år. 

Jämlikhetsstrategi

Vi arbetar utifrån Riksteaterns strategi för jämlikhet och mångfald liksom den generella principen om jämlikhet så som den uttrycks i svensk lag och andra överenskommelser som Sverige undertecknat.

Kommunala och regionala avtal

Regionalt eller lokalt kan det finnas avtal med till exempel region eller kommun som – på samma sätt som regeringens riktlinjer påverkar den nationella verksamheten – påverkar arbetet regionalt och lokalt. Den regionala dialogen är alltmer betydelsefull genom samverkansmodellen som är det sätt som kulturpolitiken organiseras regionalt i Sverige.