Till innehåll
Foto: Sören Vilks
Foto: Sören Vilks
Foto: Sören Vilks
Foto: Sören Vilks

In English below

Riksteatern uppmärksammar teaterkollegors osäkerhet i Palestina

Kriget i Gaza har utvecklats till en humanitär katastrof och beskrevs nyligen av FN som en av de värsta situationerna vi har bevittnat. Vid sidan av detta lidande pågår också kontinuerliga attacker mot kulturarbetare i övriga ockuperade delar av Palestina. Kollegor och samarbetspartners till Riksteatern lever under ständiga hot om trakasserier och arresteringar.

Den 13 december arresterade den israeliska militären flera teaterarbetare från Freedom Theatre i Jenin. En legendarisk teater som är ett viktigt kulturnav på Västbanken och som trots ockupationen har turnerat hela världen bland annat i Sverige.

En av de arresterade var den konstnärlige ledaren Ahmed Tobasi som senast var aktuell på Riksteatern hösten 2022 i föreställningen En stund som dröjer av Christian Jatahy. Förutom att han medverkade själv, skapades en del av det filmade materialet i föreställningen just på Freedom Theatre i Jenin med kollegor därifrån.

Ahmed Tobasi släpptes fri, på grund av hans norska medborgarskap och norska statens agerande. Men flera kollegor är fortfarande fängslade och ännu fler kan inte uttrycka sig fritt.

Denna situation drabbar också andra teatrar såsom Ashtar Theatre, Al-Harah Theatre med flera. Dessa är mångåriga samarbetspartners och kollegor till Riksteatern, och är viktiga civila kulturinstitutioner i Palestina med betydande kulturutbyte med svenska konstnärer och med mångårigt kulturbistånd från Sverige.

Vi kan inte kompromissa med konstens frihet och konstnärers säkerhet. Ännu mindre i en krigssituation. Vi uppmanar alla krafter i samhället som står för konstens frihet att höja rösten och uppmärksamma denna utveckling.

Konstnärer i nöd ska inte känna sig osedda och bortglömda oavsett var i världen de befinner sig.

Susanna Dahlberg, vd Riksteatern

Dritëro Kasapi, teaterchef Riksteatern

Mia Larsson, danschef Riksteatern

Riksteatern wants to draw attention to the growing insecurity for theatre colleagues in Palestine

The war in Gaza has developed into a humanitarian disaster and was recently described by the UN as one of the worst situations we have witnessed. Alongside this suffering, there are also continuous attacks on cultural workers in other occupied parts of Palestine. Colleagues and partners of the Riksteatern live under constant threat of harassment and arrest.

On 13 December, the Israeli military arrested several theatre workers from the Freedom Theatre in Jenin. This legendary theatre is an important cultural hub in the West Bank and, despite the occupation, has toured the world, including Sweden.

One of those arrested was the artistic director Ahmed Tobasi, who took part in Riksteaterns’ performance Lingering now by Christian Jatahy in the autumn of 2022. In addition to his own participation, some of the filmed material in the performance was created at the Freedom Theatre in Jenin with other colleagues from there.

Ahmed Tobasi was released, due to his Norwegian citizenship and the intervention of the Norwegian state. But several other colleagues are still imprisoned and are deprived of their right to free expression.

This situation also affects other theatres such as Ashtar Theatre, Al-Harah Theatre and others, all longstanding partners, and colleagues of Riksteatern. These are important civil and cultural institutions in Palestine with significant cultural exchange with Swedish artists and with many years of cultural aid from Sweden.

We cannot compromise the freedom of art and the safety of artists. Even less so in a war situation. We urge all forces in society that stand for the freedom of art to raise their voices and draw attention to this development.

Artists in need should not feel unseen or forgotten no matter where they are in the world.

Susanna Dahlberg, CEO Riksteatern

Dritëro Kasapi, Head of Theatre, Riksteatern

Mia Larsson, Head of Dance, Riksteatern