Till innehåll
Foto: Joacim Gustafson
Foto: Joacim Gustafson
Jenny Lundberg, lärare

"Viktigt att vuxna är genuint intresserade av ungas åsikter"

Jenny Lundberg, mellanstadielärare i Botkyrka föreslog sina elever att de skulle besöka Riksteatern på Elevens val. Som en direkt följd av besöket pratar flera av barnen spontant om att framöver praktisera på teatern och att välja en yrkesbana inom scenkonstvärlden.

Enligt läroplanen ska Elevens val ge barnen ge möjlighet att själva välja ett eller flera ämnen att fördjupa och bredda sina kunskaper i. Innehållet och inriktningen ska vara förenlig med kursplanen och bedömnings- och betygskriterierna i det aktuella ämnet.

- Vi försöker såklart att erbjuda ett så brett utbud som möjligt vad på Elevens val, som hos oss äger rum fem dagar per termin, säger Jenny.

Hon har genom åren varit i kontakt med Riksteatern och fick en idé om att höra av sig för att undersöka möjligheterna att besöka Riksteaterhuset tillsammans med några teaterintresserade elever med kort varsel. Det var inga problem och efter ett kort tid var Jenny och eleverna på plats i Riksteaterns hus i Hallunda, utanför Stockholm.

- Vi besökte Riksteatern i två dagar. Den första dagen fick vi besöka olika avdelningar som alla på olika sätt arbetar med föreställningarna. Vi träffade exempelvis personer som jobbar med mask och peruk och de som arbetar på kostymförrådet. Och så besökte vi verkstäderna och måleriet där scenografin tillverkas. Det var mycket nytt även för mig som lärare, säger Jenny.

Ja, besöket i målarsalen där eleverna fick se både de miniatyrmodeller som skapas inför varje produktion och samtidigt få se hur scenografin ser ut i full skala imponerade på eleverna. Besöket på Riksteatern väckte mycket tankar om olika yrkesgrupper som man inte stött på tidigare.

- Eleverna tyckte att det vara jättekul och efteråt pratade någon om att höra av sig till Riksteatern inför kommande praktikperioder medan någon annan sa sig vilja bli manusförfattare som vuxen.

Till vardags arbetar Jenny som svensklärare och hon jobbar hårt för att intressera sina elever både för berättelser och berättande. Många har exempelvis inte läsningen naturligt med sig hemifrån.

- Det är viktigt med berättelser för barn och ungas språkutveckling. Därför tycker jag att det har varit extra värdefullt att få komma hit på besök, säger hon.

Under besöket har eleverna även besökt en repetition av en pjäs som ska turnera med Riksteatern i skolor runtom i landet. Barnen har fått se några utvalda scener och har sedan fått sitta ner i mindre grupper och diskutera scenerna med personer som arbetar med föreställningen. På så sätt får alla som arbetar med turnéproduktionen återkoppling på hur föreställningen tas emot av målgruppen och om något i pjäsen behöver förtydligas.

- Jag märker att det betyder mycket för eleverna när andra vuxna är intresserade av vad de har att säga och när någon lyssnar uppriktigt på deras åsikter. Eftersom det varit så uppskattat att komma till Riksteatern är jag övertygad om att det kommer att sprida sig till andra elever inför kommande Elevens val- tillfällen. Nästa gång kommer ännu fler att välja detta alternativ.

Vill du och dina elever bli en av Riksteaterns referensklasser eller provpublik?