Till innehåll
Foto: Urban Jörén
Foto: Urban Jörén
Barn och unga

Bli referensklass eller provpublik!

Är du lärare och vill arbeta med demokrati och delaktighet i praktiken? Vill du också ge elever inblick i hur det går till bakom kulisserna i en scenkonstproduktion? Eller är du kanske en arrangör som letar nya sätt för att skapa nyfikenhet och intresse hos elever för en produktion du har beställt. Anmäl ditt intresse för att bli referensgrupp.

Scenkonst blir bättre när den är intresserad och nyfiken på hur den samspelar med sin publik. Dessutom har barn och unga rätt till att vara delaktiga i sådant som rör deras liv och vardag.

Vi har både referensklasser som kommer från skolor i närheten av Riksteaterhuset i Hallunda liksom från övriga landet som vi då möter digitalt. Målsättningen är alltid att försöka möjliggöra för våra referensgrupper att också få se den färdiga föreställningen.

Vad är en referensgrupp?

En referensgrupp eller referensklass får ta del av den konstnärliga processen genom att tycka till om hela eller delar av en föreställning medan den skapas. Det kan handla om att läsa en bit ur manus och sedan diskutera handling eller språket. Eller så kan det röra sig om att se en bit ur en föreställning och prata med en regissör och/eller en skådespelare om upplevelsen. På detta sätt är referenspersonerna med och formar föreställningen.

Vad är en provpublik?

När föreställningen nästan är färdig behöver den få spela för publik innan den åker ut på turné. Detta för att alla i produktionen ska få träna på hur det blir när föreställningen möter publiken. Publikmötet ger också möjligheter att finjustera föreställningen så att den blir och uppfattas så som det är tänkt. Dessa öppna genomdrag sker nästan alltid i Riksteaterhuset i Hallunda och vi försöker att bjuda hit klasser som representerar ett så brett spektrum av den tilltänkta målgruppen som möjligt.

Provpubliken får alltså se en i princip helt färdig föreställning. Ibland sker någon form av eftersamtal men inte alltid. Till de öppna genomdragen brukar det också finnas ett färdigt lärarmaterial att ta del av som går att använda både före och efter besöket i klassrummet.

Vilka kan vara referensgrupp och provpublik?

Alla typer av klasser och ungdomsgrupper i hela landet kan anmäla intresse för att vara referensgrupp. I samband med arbetet i varje specifik produktion tar vi sedan kontakt med de grupper som vi ser som lämpliga utifrån vår ambition att skapa ett referensunderlag som på så bra och brett sätt som möjligt representerar föreställningens publik.

Då våra öppna genomdrag för provpublik nästan uteslutande sker i Riksteaterhuset i Hallunda behöver publiken ha möjlighet att ta sig hit. De flesta genomdrag sker dagtid för att möjliggöra för skolklasser att besöka genomdragen. Utöver det sker även enstaka genomdrag på kvällstid och lov för att även familjer och andra grupper som fritidsgårdar och kulturskolor ska kunna komma hit.

Möt läraren Jenny Lundberg som tog med sina elever till Riksteatern

Anmäl intresse för att bli kontaktad om genomdrag på skoltid som passar din klass eller grupp och håll utkik på hemsidan och i sociala medier för offentliga tillfällen.

Fler tips till dig som lärare

card block image
Tipsa gärna teaterintresserade elever om vårt nätverk

Genom Riksteatern Barn & Ungas nätverk kan scenkonstintresserade ungdomar i olika delar av landet vara med och tycka till om Riksteaterns repertoar. Sprid gärna vidare till elever du tror kan vara intresserade.

card block image
Satsning på unga scenkonstintresserade utanför city

Scen utanför C är namnet på en scenkonstverksamhet av och för unga i områden kring Stockholm, Göteborg och Malmö med syfte att unga ska få större tillgång till scenkonst.

Kontakt

Beatrice Sehlin-Letfors
Koordinator Riksteatern Barn & Unga
Tel: 070-637 59 73
beatrice.sehlin@riksteatern.se