Till innehåll
Foto: Hedda Tingskog
Foto: Hedda Tingskog
Produktionsresidens Dans 2024

parasight

Residensperiod: 29 april–19 maj 2024, Riksteatern, Hallunda
Produktion: parasight
Se livestreamad work in progress-visning här 16 maj kl. 14.00

In English below

parasight växer fram ur en avmattad framtidstro. Om tidigare generationer arbetade för en bättre framtid är det idag svårt, kanske rent av omöjligt, att tro på en bättre framtid. Hur kan vi skapa en samtid som minns de apokalypser mänskligheten redan förorsakat? Hur formar det våra föreställningar om framtiden? Hur producerar en bild av framtiden – eller avsaknaden av en bild – vår nutid?

I parasight kombineras dans med interaktiva skulpturer som svarar på beröring med att lysa eller låta. Skulpturerna skapar system – som över tid överbelastas till dess att de slutgiltigt kollapsar. Verket utforskar en ömsesidighet mellan människa och teknologi som här leder till ömsesidig förstörelse. Men sluten tar inte slut. parasight föreställer både en koreograferad apokalyps och ett möjligt framtidsscenario.

_ _ _ 

parasight grows out of a faded faith in the future. If previous generations worked for a better future, today that seems uncertain, perhaps even impossible to imagine. How can we create a present that remembers the apocalypses that humanity has already caused? What does that do to our future imagining? And how does an image of the future – or the absence of an image – direct our present?

parasight combines dance with interactive sculptures that respond to touch by sounding or lighting up. The sculptures create systems – which over time become overloaded until they finally collapse. The work embodies a reciprocity between people and technology that leads to mutual destruction. Yet the ends don´t end. parasight choreographs both an apocalypse and a plausible future.

Residenstagare och koreograf: Gry Tingskog
Dansare och konstnärligt team: Amina Szecsödy, Anna Lublina, Emil Ertl, Rodrigo Andreolli

Med stöd av: Stiftelsen Längmanska Kulturfonden, NEUSTART KULTUR Hilfsprogramm DIS-TANZEN des Dachverband Tanz Deutschland, Kulturamt Gießen.
Tidigare residens: MDT Stockholm, Balettakademien Stockholm

Produktionsresidens Dans 2024 genomförs på tre olika platser: Kulturhuset Pigalle i Nässjö, Dansinitiativet i Luleå och Riksteatern i Hallunda.  
I samarbete med Riksteatern Jönköpings Län med stöd av Region Jönköpings län och Nässjö kommun, samt med Riksteatern Norrbotten, Danskonsulent Region Norrbotten och Danscentrum Norr (genom projektet Dansutveckling Norrbotten), och Riksteaterns Produktionsresidens Dans.

Verksamheten baseras på lärande och kunskapsutbyte. Genom att skapa praktiska samtal mellan det fria dansfältet, institutionen och folkrörelsen breddas förståelsen och kunskapen om konstnärliga processer, produktionsförutsättningar samt konstnärskap inom dans. 

card block image
Sök Produktionsresidens Dans

Riksteaterns produktionsresidens riktar sig till koreografer och danskreatörer som har behov av att få repetera planerade produktioner med teknik i full skala.

card block image
Tidigare produktionsresidens

Läs om alla tidigare års utvalda residens – se intervjuer, work in progress och samtal med teamen bakom residensen. Residensverksamheten startade 2015.

card block image
Länkarkiv till alla work in progress-visningar

Här har vi samlat alla tidigare work in progress-visningar för Produktionsresidens Dans samt intervjuer med de konstnärliga teamen.

Kontakt

Har du frågor eller funderingar, kontakta

Helena Ringvold, ansvarig för Riksteaterns Produktionsresidens Dans: helena.ringvold@riksteatern.se
Ange Produktionsresidens Dans 2024 i ämnesraden.