Till innehåll
Foto: Fredrik Sundqvist
Foto: Fredrik Sundqvist
Produktionsresiodens Dans 2024

STRANGER X STRANGER

Residensperiod: 26 augusti–15 september 2024, Kulturhuset Pigalle, Nässjö
Produktion: STRANGER X STRANGER

Varje första möte mellan människor startas med att någon är främmande. Hur bemöter vi någon vi inte känner? Är vi nyfikna? Obekväma? Rädda? Försiktiga? Påverkar vi med kroppsspråket och ögonkontakten? Vilket kommunikationssätt använder vi oss av?

Vare sig man är familj, vänner, partners eller kollegor så finns det en period när vi är främlingar för varandra. Är det bara i början? Kan vi bli främlingar senare i livet också i dessa relationer? Hur länge är vi främlingar?

STRANGER X STRANGER utforskar de olika stadierna som utspelar sig mellan två främlingar när de träffas första gången. Mötet mellan det okända och pulsen som uppstår i nuet skapar den essentiella mittpunkten och ger rörelserna dynamik, kommunikation och identitet.

Residenstagare och koreografer: Eddie Yalman, Julian "Joujou" Namroud
Dansare: Eddie Yalman, Julian "Joujou" Namroud
Konstnärligt team: Eddie Yalman, Julian "Joujou" Namroud, Niklas Alexander Da Silva, Kian Fakhary, Toby Kassell

Presenteras på: Hagateatern Göteborg oktober 2024
Med stöd av:  ID Crew | Blacnoize, Danscentrum Väst, Dedicated Brand, Göteborgs Stad

Produktionsresidens Dans 2024 genomförs på tre olika platser: Kulturhuset Pigalle i Nässjö, Dansinitiativet i Luleå och Riksteatern i Hallunda.  
I samarbete med Riksteatern Jönköpings Län med stöd av Region Jönköpings län och Nässjö kommun, samt med Riksteatern Norrbotten, Danskonsulent Region Norrbotten och Danscentrum Norr (genom projektet Dansutveckling Norrbotten), och Riksteaterns Produktionsresidens Dans.

Verksamheten baseras på lärande och kunskapsutbyte. Genom att skapa praktiska samtal mellan det fria dansfältet, institutionen och folkrörelsen breddas förståelsen och kunskapen om konstnärliga processer, produktionsförutsättningar samt konstnärskap inom dans. 

card block image
Sök Produktionsresidens Dans

Riksteaterns produktionsresidens riktar sig till koreografer och danskreatörer som har behov av att få repetera planerade produktioner med teknik i full skala.

card block image
Tidigare produktionsresidens

Läs om alla tidigare års utvalda residens – se intervjuer, work in progress och samtal med teamen bakom residensen. Residensverksamheten startade 2015.

card block image
Länkarkiv till alla work in progress-visningar

Här har vi samlat alla tidigare work in progress-visningar för Produktionsresidens Dans samt intervjuer med de konstnärliga teamen.

Kontakt

Har du frågor eller funderingar, kontakta

Helena Ringvold, ansvarig för Riksteaterns Produktionsresidens Dans: helena.ringvold@riksteatern.se
Ange Produktionsresidens Dans 2024 i ämnesraden.