Till innehåll
Foto: Nadja Voorham
Foto: Nadja Voorham
Produktionsresidens Dans 2024

YIELDING

Residensperiod: 25 november–15 december 2024, Dansinitiativet, Luleå
Produktion:
YIELDING

YIELDING är en hybridföreställning och samspel mellan åskådarens närvaro, ljudkonst och två kolliderande dansande kroppar.

YIELDING är en dansföreställning som behandlar temat ömhet och hur vi närmar oss varandra genom att visa sårbarhet som den kraft som för oss samman. Två manligt kodade kroppar som försöker hitta tillbaka till ömheten – till varandra, men på vägen dit möter de motstånd i form av rädslan att visa sig sårbara i en värld som är ostadig, prekär, och alltid nära att falla sönder.

Dansen inspireras av brasiliansk jujitsu där rörelserna definieras av styrka och underkastelse och skildrar spänningen mellan två personer i kamp. Besökaren bjuds in i scenrummet där de får välja hur nära de vill komma händelserna som äger rum och får på så sätt en personlig upplevelse av verket.

YIELDING är en protest mot de patriarkala strukturerna som vi lever i, där att visa sig sårbar lätt ses som en svaghet, när det egentligen skulle kunna vara den igenkänning som skapar empati och för oss närmare varandra.

Residenstagare och koreograf: Escarleth Pozo
Dansare: Robert Malmborg, Victor Pérez Armero
Konstnärligt team: Adde Huumonen, Karoline Bakken Lund

Presenteras på: MDT Stockholm 19 december 2024, Atalante Göteborg 15–17 januari 2025, Dansstationen Malmö 20–22 januari 2025, Dansehallerne Köpenhamn januari/februari 2025
Med stöd av:  Kulturrådet, Konstnärsnämnden
Samproduktion mellan: MDT, Dansstationen, Atalante, Slingan samt Dansehallerne

Produktionsresidens Dans 2024 genomförs på tre olika platser: Kulturhuset Pigalle i Nässjö, Dansinitiativet i Luleå och Riksteatern i Hallunda.  
I samarbete med Riksteatern Jönköpings Län med stöd av Region Jönköpings län och Nässjö kommun, samt med Riksteatern Norrbotten, Danskonsulent Region Norrbotten och Danscentrum Norr (genom projektet Dansutveckling Norrbotten), och Riksteaterns Produktionsresidens Dans.

Verksamheten baseras på lärande och kunskapsutbyte. Genom att skapa praktiska samtal mellan det fria dansfältet, institutionen och folkrörelsen breddas förståelsen och kunskapen om konstnärliga processer, produktionsförutsättningar samt konstnärskap inom dans. 

card block image
Sök Produktionsresidens Dans

Riksteaterns produktionsresidens riktar sig till koreografer och danskreatörer som har behov av att få repetera planerade produktioner med teknik i full skala.

card block image
Tidigare produktionsresidens

Läs om alla tidigare års utvalda residens – se intervjuer, work in progress och samtal med teamen bakom residensen. Residensverksamheten startade 2015.

card block image
Länkarkiv till alla work in progress-visningar

Här har vi samlat alla tidigare work in progress-visningar för Produktionsresidens Dans samt intervjuer med de konstnärliga teamen.

Kontakt

Har du frågor eller funderingar, kontakta

Helena Ringvold, ansvarig för Riksteaterns Produktionsresidens Dans: helena.ringvold@riksteatern.se
Ange Produktionsresidens Dans 2024 i ämnesraden.