Till innehåll

Riksteatern_crea_logo_one_line_svart.png

Historia

Teckenspråkig scenkonst sedan 1970

Vägen till det Riksteatern Crea som idag är ett center för scenkonst på svenskt teckenspråk har varit lång och vindlande. Från flera års frigruppsarbete till att bli en del av Riksteatern och en inspiration över stora delar av världen. Kampen för allas rätt att uttrycka sig har från första stund varit inspirationen i arbetet.

Foto: Dag Jenssen
Foto: Dag Jenssen

Alla produktioner genom åren har vi samlat i ett föreställningsarkiv.

1970

… startades Riksteatern Crea, då under namnet Tyst Teater, i samband med en kurs på Västanviks Folkhögskola där ett gäng studenter startade en teatergrupp. Efter flera lyckade produktioner på teckenspråk var Riksteatern Crea ett självklart val för en trogen publik runt om i Sverige.

1977

… beslöt regeringen att Riksteatern Creas ensemble skulle bli en del av Riksteatern. Det gav möjlighet att nå en större publik och få ta del av många års erfarenhet av teaterproduktion. Efter år av hårt arbete med att sprida kunskap om teckenspråk och dövas behov, fick även övriga världen upp ögonen för Riksteatern Crea.

1989

… deltog Riksteatern Crea i den stora internationella kulturfestivalen för döva, Deaf Way I i Washington DC, USA. Produktionen som spelades var Lars Noréns uppsättning av Modet att döda.

1993

… startades den första teckenspråkiga utbildningen på Teaterhögskolan i Stockholm efter påtryckning från Riksteatern Crea. Tre elever examinerades efter tre års utbildning.

1997

… fick Riksteatern Crea den fina utmärkelsen Sveriges Teaterkritikers Stora Pris för "nyskapande eller på annat sätt betydande insats i svenskt teaterliv". Under året spelades bl a MIRAD – en pojke från Bosnien av Ad De Bont.

2007

… sätter Riksteatern Crea upp Odysséen i samarbete med norska Teater Manu och Cirkus Cirkör. Ensemblen av internationella döva skådespelare och cirkusartister framförde föreställningen med cirkus, film och teckenspråk.

2008

… drar Arvsfondsprojektet Unga Tyst Teater igång. Under tre år arbetade projektet för att ge unga döva personer möjligheter att utöva kultur på sina egna villkor. Genom produktioner, seminarier, läger, kurser och samtal skapades en plattform inför framtiden.

2014

… tog sju elever från nordiska länder examen efter tre års studier på skådespelarprogrammet på svenskt teckenspråk, tjugo år efter den första kullen studenter tagit examen.

2015

… firade Riksteatern Crea 45 år av scenkonst på svenskt teckenspråk. Som en del av firandet gjordes en intervjufilm med Riksteatern Creas skådespelare genom tiderna.

2020

… firade Riksteatern Crea ett halvt sekel av banbrytande scenkonst med ett stort och mycket lyckat digitalt jubileumsfirande. På grund av Covid-19 pandemin tvingades det fysiska firandet att ställas in. Under jubileet lanserades även en jubileumsbok och det otidsenliga namn Riksteaterns Tyst Teater byttes ut och man trädde in i en ny era under namnet Riksteatern Crea.