Till innehåll
Foto: Maryam Barari
Foto: Maryam Barari
Om oss

Riksteaterns organisation

Riksteatern är hela Sveriges scen – en folkrörelse som samlar drygt 37 750 (35 255) scenkonstintresserade medlemmar i 219 (221) lokala riksteaterföreningar – Riksteatern lokalt. Varje år lägger ideellt aktiva ungefär 280 000 timmar av sitt liv för att nå ut med teater, dans och musik till nästan en halv miljon människor. Riksteatern har verksamhet nationellt, regionalt och lokalt, och har en unik roll som både arrangör och producent liksom som främjare av scenkonst i Sverige.

Riksteatern lokalt arrangerar scenkonst – både Riksteaterns och andra producenters.
Riksteatern nationellt producerar scenkonst.
Riksteatern regionalt främjar scenkonst i sina respektive län.

Detta är Riksteatern

Riksteatern lokalt – Riksteaterföreningarna

Runtom i Sverige finns fler än 219 lokala riksteaterföreningar. Även om ordet "teater" ingår i namnet arrangerar föreningarna inte bara teater utan även dans-,  musik- och samtida cirkusföreställningar.

Det är den lokala riksteaterföreningen på varje ort som själv bestämmer över sin repertoar och vilken scenkonst som föreningen vill arrangera på orten. Teaterföreningen kan välja att både visa Riksteaterns egna turnéproduktioner eller visa föreställningar av andra producenter.

Den allra största delen av arrangörsarbetet sker ideellt och utförs på fritiden. Tillsammans lägger Riksteaterns aktiva medlemmar ner ungefär 280 000 timmar om året på sitt ideella engagemang. Ofta samarbetar riksteaterföreningen med andra organisationer på orten för att utöka sitt nätverk och hitta ny publik till sina arrangemang.

Det är i någon av Riksteaterns lokala teaterföreningar som du blir medlem.

Kolla in utbudet av föreställningar hos din närmaste riksteaterförening och ta del av föreningens övriga arbete på deras egna webbplatser, som du hittar via kartan

Riksteatern regionalt

Riksteatern regionalt finns i landets alla län och är ett samverkansorgan och stöd för riksteaterföreningarna i länet. Riksteatern regionalt arbetar för att länets invånare ska få tillgång till scenkonst – det omfattar både samordning, arrangörsutveckling och opinionsbildning.

Riksteatern regionalt samarbetar även med andra arrangörer kring kommunikation, utbildning, publikengagemang och möte med publiken.

Ta del av mer info om Riksteatern Regionalt i varje län på deras egna webbplatser, som du hittar via kartan.

Riksteatern nationellt

Förutom att stötta Riksteatern lokalt och regionalt i arrangerandet av föreställningar och främjandet av scenkonst, så producerar Riksteatern egna turnéproduktioner.

Riksteaterns hus finner du i Hallunda. Här finns teateravdelningen, dansavdelningen, verkstäderna liksom VD och de administrativa avdelningarna. Här finns också ett antal teatrar och repetitionslokaler och det är här som de flesta nationella turnéer har sina repetitionsperioder före turnéstart. Riksteatern turnerar varje år med ett sextiotal egenproducerade turnéproduktioner.

Riksteaterhuset i Hallunda

I Hallunda utanför Stockholm har de flesta av Riksteaterns nationellt anställda sin arbetsplats. Här arbetar cirka 200 fast anställda. Varje år kontrakteras ytterligare omkring 300 personer för att arbeta med Riksteaterns egna turnéer, exempelvis skådespelare, regissörer, dansare och koreografer. Hos Riksteatern nationellt finns följande avdelningar:

  • VD-stab
  • Teateravdelningen
  • Dansavdelningen
  • Teknik och ateljéer
  • Förening, Försäljning och Kommunikation
  • Finans och verksamhetsstöd
  • Personalavdelningen

Läs mer om de olika avdelningarnas arbete här

Så utvecklar vi verksamheten

Olika delar av rörelsen i dialog kring identifierade frågor

Organisationer knutna till Riksteatern

Även föreningar, organisationer och företag kan vara med, stödja och ta aktiv del i Riksteaterns arbete. De kan precis som enskilda personer bli medlemmar i den lokala riksteaterföreningen. Utöver det kan de även välja att ansluta sig till Riksteatern regionalt i de län där de har sin verksamhet eller nationellt om verksamheten bedrivs i hela landet.

Så styrs Riksteatern

Riksteatern är en ideell organisation – verksamheten styrs av Riksteaterns kongress, som hålls vart fjärde år och där ombud från riksteaterföreningarna och Riksteatern Regionalt tillsammans beslutar om mål och inriktning för verksamheten.

block image