Dansresidens

Nu är 2018 års Open Call för dansavdelningens produktionsresidens avslutad. Vi är än en gång överväldigade över antalet intressanta, inspirerande och viktiga produktioner. Beslut har tagits av ansvarig förproduktionsresidensen i samråd med Riksteaterns danschef samt Dansavdelningens konstnärliga råd.

De utvalda produktionsresidensen 2018 på Riksteatern i Hallunda är:


Fredrik Quiñones

Hösten 2016 debuterade Fredrik Quiñones som koreograf med Donde mis ojos te vean på Dansmuseet i Stockholm. Processen och verket undersökte vad som anses vara maskulint respektive feminint i uttryck och rörelser. Under produktionsresidenset 2018 arbetar Fredrik Quiñones fram sin första soloföreställning. Ett konstverk som skapas som en motreaktion till jantelagen, integrerar urbana dansstilar, könsneutralitet och strider emot stereotypiska ideal.

Se Fredrik Quiñones berätta om sitt residens


Maria Nilsson Waller
Flora + Fauna / The Wild a.k.a Birds & Bees & Bodys & Space / Back to nature a.k.a au naturel (arbetsnamn) undersöker och belyser frågor kring begreppet naturligt samt idéer kring skönhet och sexualitet. Med verket ifrågasätter Maria Nilsson Waller vår rädsla för det vilt växande och okontrollerbara i en estetik som flörtar med 80-talets sci-fi och med inspiration från bland annat botanik och Linnés sexualsystem. Musiken komponeras och framförs live av Dublin-baserade Stace Gill/OCHO.


Sindri Runudde & Julia Giertz

Ljudkroppskollektivet skapar tillsammans Sindri Runuddes verk Fiskedansen - och andra kosmiska bekännelser - en gruppmeditation och ett gympapass. Fiskars biologi tar plats i queer kulturen, gemenskap och aerobics blir till vardagshealing. Den auditiva aspekten av verket är likvärdig det visuella och komponeras av ljudkonstnären Julia Giertz. Hon fokuserar på de taktila aspekterna av ljud i en konstnärlig praktik hon kallar Sound as Touch.


Noah Hellwig

Mixed-Reality är en ny scenkonstform som börjar ta plats. Tekniker som VR, AU, Haptic-suits, binaurala 3D-ljus mikrofoner mm har utvecklats enormt ur ett rent teknologiskt perspektiv. I produktionen Frictional Realities arbetar och utforskar Noah Hellwig tillsammans med Asreen Rostami och Gabriel Widing cyborgiska praktiker. Koreografi, fysisk närvaro och levande interaktivitet kombineras med kroppsliga upplevelser i en virtuell miljö. Hinner mänskligheten anpassa sig, interagera och förkroppsliga sina erfarenheter i den nya tekniken och sensoriska upplevelser?

Se Noa Hellwig berätta om sitt residens

De koreografer som fick produktionsresidens 2017 var BamBam Frost med produktionen Sorry som har premiär på MDT i mars, Lisen Rosell, Nadja Hjorton, Anna Efraimsson med Cutness overload som har premiär på Kulturhuset Statsteatern i april, Josephine Gray och Anmar Taha (Iraqi Bodies) med verket Wounded Eye (or On Love) och Gunilla Heilborn med The Wonderful and The Ordinary som hade premiär på scenkonstfestivalen Steirischer Herbst i Graz i Österrike.

"Riksteaterns Dansenhet ska tillvarata och presentera den pågående konstnärliga utvecklingen inom den samtida dansen. Fokus ligger särskilt på ökad tillgång till samtida danskonst, kunskapsutbyggnad om konstområdet samt att ge koreografer och dansare möjlighet att utveckla sina konstnärskap. De som deltar ska vara professionellt verksamma fria aktörer."
Helena Ringvold
Producent och Produktionsresidensansvarig Dans

Se tidigare utvalda produktionsresidens 
Riksteaterns dansverksamhet