Om oss

Hela Sveriges scen

Upplevelser som drabbar och dröjer sig kvar – oavsett vem du är eller var du bor. Med över 200 lokala riksteaterföreningar finns vi alltid nära. Vår vision är att erbjuda teater, dans, musik och samtida cirkus – för alla, överallt.

Riksteaterns verksamhetsberättelse: Vad vi gjorde 2021
Riksteaterns verksamhet indelat per region

Riksteatern i korthet: Det här är RiksteaternEn levande folkrörelse i hela Sverige
Riksteatern startades 1933 och är både en högst levande folkrörelse och Sveriges största producerande turnéteater. Förutom de drygt 230 lokala riksteaterföreningarna finns inom Riksteatern ett flertal anslutna organisationer. I varje län finns en regional Riksteaterförening som fungerar som ett viktigt samverkansorgan för de lokala teaterföreningarna.

Riksteaterföreningarna arrangerar många olika typer av scenkonst på sina orter, både Riksteaterns egna turnéer och föreställningar från andra teater-, musik- och dansproducenter. Arrangörernas målgrupper varierar både från förening till förening och över säsong. Många arrangörer planerar sin repertoar efter flera olika publikgrupper för att ge ortens alla scenkonstintresserade något att se, medan vissa föreningar har en specifik målgrupp i fokus. Det kan till exempel röra sig om en språk- eller intressegrupp.

Oavsett till vem teaterföreningen riktar sig är det allra mesta av arrangörsarbetet ideellt och utförs på fritiden. Ofta samarbetar riksteaterföreningen med andra lokala organisationer på orten för att bredda nätverken och på så sätt hitta publik till sina arrangemang. Tillsammans lägger de aktiva medlemmarna ner ungefär 280 000 timmar per år i sitt ideella engagemang.

Riksteatern når genom allt man arrangerar, förmedlar och producerar cirka 1 miljon människor varje år. På kongressen vart fjärde år fattar medlemmarna övergripande beslut om hur teatern och folkrörelsen ska drivas och utvecklas framåt.

Sätter tankar och känslor i rörelse
Riksteatern har som vision att skapa och förmedla scenkonst som sätter tankar och känslor i rörelse – för alla, överallt. Under året erbjuds arrangörer en repertoar om cirka 70 produktioner riktade till en mängd olika målgrupper. Riksteatern har även en omfattande internationell verksamhet, till exempel ett flerårigt samarbete med teatrar i Finland och kontinuerliga utbyten med bland annat Balkan och Turkiet.

Andra viktiga delar i verksamheten är Riksteatern Crea, fd. Tyst Teater, som sedan 1977 har spelat teater för döva och hörande barn, unga och vuxna, samt Riksteaterns verksamhet Barn & Unga, som vänder sig till den yngre publiken med scenkonst i alla former och projekt att engagera sig i. Riksteaterns dansverksamhet organiseras genom en dansavdelning med två underliggande enheter, Cullberg och dansenheten. Sedan 2021 har Riksteatern dessutom fått ett uppdrag av Kulturdepartementet att främja utveckling och spridning av samtida cirkus i hela landet.

Från och med den 1 oktober 2022 är Susanna Dahlberg VD för Riksteatern. Susanna Dahlberg har varit verksam i scenkonstbranschen i dryga 20 år och kommer närmast från tjänsten som VD för Regionteater Väst. Fram till dess är Petra Weckström tillförordnad VD för Riksteatern. Dritëro Kasapi är teatertchef och Mia Larsson är danschef.

Bli en del av Riksteatern!
Som privatperson är du välkommen som medlem i en av ca 230 Riksteaterföreningar. Vill din förening, organisation eller ditt företag bli en del av Riksteatern finns det flera sätt.