Om oss

Hela Sveriges scen

Upplevelser som drabbar och dröjer sig kvar – oavsett vem du är eller var du bor. Med över 200 lokala riksteaterföreningar finns vi alltid nära. Vår vision är att erbjuda teater, dans och musik – för alla, överallt.Riksteaterns verksamhetsberättelse: Vad vi gjorde 2019
Riksteaterns verksamhet indelat per region

Riksteatern i korthet: Det här är Riksteatern
En levande folkrörelse i hela Sverige
Riksteatern startades 1933 och är både en högst levande folkrörelse och Sveriges största producerande turnéteater. Förutom de drygt 230 lokala riksteaterföreningarna finns inom Riksteatern ett flertal anslutna organisationer. I varje län finns en regional Riksteaterförening som fungerar som ett viktigt samverkansorgan för de lokala teaterföreningarna.

Riksteaterföreningarna arrangerar många olika typer av scenkonst på sina orter, både Riksteaterns egna turnéer och föreställningar från andra teater-, musik- och dansproducenter. Arrangörernas målgrupper varierar både från förening till förening och över säsong. Många arrangörer planerar sin repertoar efter flera olika publikgrupper för att ge ortens alla scenkonstintresserade något att se, medan vissa föreningar har en specifik målgrupp i fokus. Det kan till exempel röra sig om en språk- eller intressegrupp.

Oavsett till vem teaterföreningen riktar sig är det allra mesta av arrangörsarbetet ideellt och utförs på fritiden. Ofta samarbetar riksteaterföreningen med andra lokala organisationer på orten för att bredda nätverken och på sätt hitta publik till sina arrangemang. Tillsammans lägger de aktiva medlemmarna ner ungefär 280 000 timmar per år i sitt ideella engagemang.

Riksteatern når genom allt man arrangerar, förmedlar och producerar cirka 1 miljon människor varje år. På kongressen vart fjärde år fattar medlemmarna övergripande beslut om hur teatern och folkrörelsen ska drivas och utvecklas framåt.

Sätter tankar och känslor i rörelse
Riksteatern har som vision att skapa och förmedla scenkonst som sätter tankar och känslor i rörelse – för alla, överallt. Under året erbjuds arrangörer en repertoar om cirka 70 produktioner riktade till en mängd olika målgrupper. Riksteatern har även en omfattande internationell verksamhet, till exempel ett flerårigt samarbete med teatrar i Finland och kontinuerliga utbyten med bland annat Balkan och Turkiet.

Andra viktiga delar i verksamheten är Riksteatern Crea, fd. Tyst Teater, som sedan 1977 har spelat teater för döva och hörande barn, unga och vuxna, samt Riksteaterns verksamhet Barn & Unga, som vänder sig till den yngre publiken med scenkonst i alla former och projekt att engagera sig i. Riksteaterns dansverksamhet organiseras genom en dansavdelning med två underliggande enheter, Cullberg och dansenheten. Magnus Aspegren är vd, teaterchef är Dritëro Kasapi och Mia Larsson är danschef.


Bli en del av Riksteatern!
Som privatperson är du välkommen som medlem i en av ca 230 Riksteaterföreningar. Vill din förening, organisation eller ditt företag bli en del av Riksteatern finns det flera sätt.

Foto: Senay Berhe. Bilden är från produktionen So Sorry, på Riksteaterturné våren 2019.