Till innehåll
Foto: Urban Jörén
Foto: Urban Jörén
Barn och unga

Att gå på teater och dans med barn och skolelever

Här kan du som lärare läsa mer om hur du på ett enkelt sätt kan förbereda barn och unga i olika åldrar inför en dans- och teaterupplevelse. Här kan du också få tips på hur du efter föreställningen kan samtala med barnen och klassen om upplevelsen.

Synen på scenkonst för barn ändrar sig efter samtidens syn på barn, barndom, fostran, konst, kultur och skolkultur.

Läs mer

Låt teatern vara en möjlighet att följa läroplanernas övergripande mål att varje barn

Läs mer

Majoriteten av teaterpubliken möter teater första gången genom skolan. För många barn och ungdomar är det den enda möjligheten att möta teater.

Läs mer

Både teater och lek utgår från rolleken (att pröva skilda roller), förvandlingen av verkligheten ("vi låtsas att") och förmågan att ge föremålen liv (som i dockleken eller dockteatern).

Läs mer

De flesta barn kommer till teatern genom skolans eller förskolans försorg. Lärarnas och övriga vuxnas inställning till teater är därför av stor betydelse.

Läs mer

De flesta barn och ungdomar kommer till teatern genom skolans försorg. Lärarnas och övriga vuxnas inställning till teater är därför av stor betydelse. Skolelever förknippar tidigt teater med skolan och vuxenvärldens krav på fostran och nyttan av kunskap. De vet att de bör ”lära sig” något på teatern.

Läs mer

I alla tider har dansen varit närvarande i människans liv. Den har funnits som naturligt inslag i ritualer världen över och den utövas som tävlingssport, motion, spontant till musik, i sociala medier och på professionella dansscener. Dansen förknippas ofta med rörelse.

Läs mer