Till innehåll
Illustration: Joanna Rubin Dranger
Illustration: Joanna Rubin Dranger
Barn och unga

Att gå på teater och dans med barn och skolelever

Alla delarna nedan kommer från Riksteaterns skrift Att öppna nya världar. Skriften är en handledning om att se scenkonst – teater, dans och samtida cirkus – med barn och unga. Den nya upplagan av Att öppna nya världar är uppdaterad i enlighet med Lgr22 och har ett helt nyskrivet avsnitt om samtida cirkus. Vår förhoppning är att den ska vara ett stöd för dig som lärare med tips och råd på hur du på ett enkelt sätt kan förbereda eleverna inför en scenkonstupplevelse samt hur du kan samtala med dem om den efteråt.

Vuxna och barn upplever teater på olika sätt – liksom olika individer (vuxna som barn) upplever en och samma föreställning på olika sätt. Teater kan vara konstnärlig, underhållande och pedagogisk – samtidigt!

Läs mer

Förbered teaterbesöket efter lust och förmåga. Om det finns möjlighet – utgå gärna från teaterns eget material. Läraren behöver inte vara expert på föreställningens innehåll, tematik eller problemställningar. Läraren är en åskådare som i likhet med eleverna har sin helt egna upplevelse.

Läs mer

I skolans läroplan (Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr22) står att de sinnliga och estetiska aspekterna ska uppmärksammas i skolarbetet.

Läs mer

Lek och fantasi är grundläggande för ett barns utveckling. Barn använder symboler i leken för att bearbeta sina upplevelser. Även de yngsta barnen är mottagliga för symboler och teaterns språk.

Läs mer

De flesta barn kommer till teatern genom skolans eller förskolans försorg. Lärarne och andra vuxnas inställning till teater är därför av stor betydelse. Skolbarn förknippar tidigt teater med skolan och vuxenvärldens krav på begriplighet, fostran och nyttan av kunskap.

Läs mer

De flesta barn och ungdomar kommer till teatern genom skolans försorg. Lärarnas och övriga vuxnas inställning till teater är därför av stor betydelse. Skolelever förknippar tidigt teater med skolan och vuxenvärldens krav på fostran och nyttan av kunskap. De vet att de bör ”lära sig” något på teatern.

Läs mer

Oavsett hur den ordlösa kommunikationen tas emot kan både elever och lärare med utgångspunkt från en dansföreställning fortsätta att utforska kommunikation och rörelse och därmed vidga sitt språk.

Läs mer

Skolan kan vara en viktig länk mellan unga och den professionella dansen. Om eleven inte själv utövar dans eller har en familj som är dansintresserad blir skolan än mer viktig för att etablera en kontakt.

Läs mer

Cirkusföreställningar produceras med alla möjliga avsikter och teman och utmärker sig i jämförelse med andra scenkonstupplevelser, inte minst för att det är en konstform som bygger på verklig risk.

Läs mer

 

Cirkus är en fysisk konstform och ett levande risktagande. De som närvarar vid föreställningen, både som artister och som publik delar samma fysiska rum och samma känsloupplevelser.
Läs mer

Majoriteten av teaterpubliken möter teater första gången genom skolan. För många barn och ungdomar är det den enda möjligheten att möta teater. Den vuxnes roll på teatern är viktig som länk till teatern och som förmedlare av lust, nyfikenhet och förväntan.

Läs mer

De skribenter som författat texterna till Att öppna nya världar är Karin Helander (teater), Camilla Ljungdahl (dans) och Oskar Löfkvist (cirkus).

Läs mer

Här kan du hitta referenslitteratur och andra hänvisningar till texterna i Att öppna nya världar.

Läs mer