Barn & Unga

Att lyckas är att ta den unga publiken på allvar

Nyskriven dramatik, musikal eller dans. Riksteatern erbjuder många olika slags scenkonstupplevelser för barn och unga. Det har vi gjort sedan 1966. Oavsett konstform väljer vi att inte moralisera, presentera enkla lösningar eller färdiga svar. Istället strävar vi efter att scenkonsten ska få ställa frågor och utmana.

Scenkonst för barn och unga sker ofta på vuxnas villkor. Det är vuxna som skriver, spelar och regisserar. Det är dessutom vuxna som producerar, marknadsför och beställer scenkonst. Därför är det viktigt för oss att ha kunskap om målgruppen och förstå den verklighet dagens barn och unga lever i för att kunna erbjuda dem intressant tematik och angelägen scenkonst.

Riksteatern tar barn och unga på allvar. Det gör vi genom att alltid utgå från barns och ungas perspektiv. Vi väljer aktivt att i våra barn- och ungdomsproduktioner se på samhället utifrån ungas synvinkel samt att spegla maktförhållandena mellan vuxna och barn.

Barn- och ungdomspubliken förtjänar hög konstnärlig scenkonstkvalitet. Det innebär i praktiken att vi strävar efter att arbeta med spännande scenkonstnärer som är angelägna att nå ut till målgruppen.

Detta erbjuder Riksteatern
Här kan du läsa om Riksteaterns styrkor.

RIKSTEATERNS FÖRESTÄLLNINGAR FÖR BARN OCH UNGA (HÖSTEN 2021 SAMT VÅREN 2022)

De livrädda (Höst 2021)
Svansjön & jag (Höst 2021)
XOXO (Höst 2021)

Firma masker & Magi (Vår 2022)
Fritt Fall (Höst 2022)

Sista bokningsdag för skolrepertoaren för vår och höst 2022 är den 31 oktober.

SKA DU ARRANGERA NÅGON AV VÅRA PRODUKTIONER FRÅN RIKSTEATERN BARN & UNGA?
Det här är viktigt för dig att veta
Här får du svar på de vanligaste frågorna som rör arrangemang för Riksteaterns produktioner för den yngre publiken.

TEATER OCH DANS MED BARN OCH UNGA – GUIDNING OCH ARBETSMATERIAL

Att gå på teater och dans med barn och skolelever
Här kan du som lärare läsa mer om hur du på ett enkelt sätt kan förbereda barn och unga i olika åldrar inför en dans- och teaterupplevelse. Här kan du också få tips på hur du efter föreställningen kan samtala med barnen och klassen om upplevelsen.

Lärarhandledningar
Här kan du som lärare ta del av arbetsmaterial som Riksteatern tar fram i samband med våra aktuella uppsättningar för barn och unga. Här hittar du även Att öppna nya världar – en handledning om att gå på teater och dans med barn i förskola och skola.

Ta hjälp av digitala hjälpmedel
Riksteatern har tillsammans med Bonniers digitala läromedel Clio tagit fram ett utbildningsmaterial för att förenkla för lärare att förse elever med redskap för att tolka och reflektera över scenkonst.

Fortbildningsdagar för lärare
Här kan du läsa mer om Riksteaterns kompetenshöjande fortbildningsdagar för skolpersonal.

LÄNK – NYSKRIVEN DRAMATIK FÖR UNGDOMAR
Vartannat år beställer Riksteatern pjäser från professionella dramatiker för att erbjuda skolor och unga amatörensembler nya pjäser att spela. Projektet heter LÄNK och ger klasser och grupper möjlighet att både sätta upp en föreställning på sin ort samt på en professionell teaterscen.

Genom LÄNK får ungdomar i olika delar av landet kunskap om teater, skådespeleri och den professionella teaterns arbetssätt och villkor. LÄNK genomförs genom regionala festivaler runtom i landet och avslutas med en nationell festival på Riksteatern i Hallunda, Stockholm.

Kort om LÄNK
Till projektsidan för LÄNK


KULTURCREW

KulturCrew stärker demokrati och inspirerar framtidens kulturarrangörer. Projektet KulturCrew utbildar barn och unga i arrangörskap i skolor, kulturskolor och på fritidsgårdar. Varje KulturCrew får sedan ordna kulturarrangemang, exempelvis på sin skola, i sin kommun och i större regionala arrangemang.

Läs mer om KulturCrew


ARKIV

Här hittar du bland annat arkivmaterial från det som tidigare kallades Skolscenen.
Till arkivet

VILL DU LÄSA MER?
Här finns länkar till referenslitteratur – artiklar och forskning kring barn och unga och deras kulturupplevelser för dig som vill fördjupa dig ytterligare.


KONTAKT

barnochunga@riksteatern.se

Foto: Urban Jörén. Från föreställningen Intergalactic Underwater Palace våren 2018